Det är inte längre möjligt att delta i Feedbackstudien och vi vill passa på att tacka alla som deltagit i studien.

 

Med vänliga hälsningar å projektets vägnar,

 

Jesper Dagöö, doktorand, Linköpings universitet
Gerhard Andersson, professor, Linköpings universitet