0

ACTsmart


Vi söker dig som upplever ångest i sociala situationer och/eller har återkommande stark kroppslig ångest.


Du ska vara minst 18 år gammal, ha daglig tillgång till dator med Internetanslutning samt en smartphone med Android eller iOS (iPhone). Du ska tala, läsa och skriva svenska.


Om du lider av djup depression eller någon annan problematik som bäst behandlas inom psykiatrin (t ex allvarliga självmordstankar eller psykoser) rekommenderar vi att du söker hjälp på annat håll.


Eftersom detta är en studie där vi vill undersöka effekten av behandling kan du tyvärr inte anmäla dig ifall du den närmaste tiden kommer att få någon annan form av psykologisk behandling. Medicinering i samband med din problematik går bra, under förutsättning att du inte har ändrat dosen de senaste tre månaderna eller planerar att göra det under den närmsta tiden.


Du kan läsa mer om hur du anmäler dig till studien under rubriken Anmälan till vänster.


Villkor


För att kunna delta i studien krävs att du skriver ut, skriver under och skickar in en blankett där du skriftligt samtycker till att delta i denna behandlingsstudie och godkänner att vi hanterar dina personuppgifter (läs mer om detta nedan). Skicka den påskrivna samtyckesblanketten till adressen som står högst upp på blanketten. Du kan skicka blanketten utan frimärke, adressen hittar du här.


Blanketten kan du ladda ner här. (För att kunna öppna blanketten behöver du Adobe Acrobat Reader som du säkert redan har installerat. Om inte kan programmet laddas ner här).


Personuppgiftslagen


De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. All resultat behandlas under sekretess, och ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form, och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras.


Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.


Personuppgiftsansvarig för denna behandlingsstudie är Stockholms universitet med kontaktperson Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet. Hans kontaktuppgifter finns här.


Cookies


Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta, klicka här för att lära dig mer om cookies!