0

ACTsmart

 

Per Carlbring, Projektansvarig

 

 

Per avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala universitet. År 2002 fick han legitimation som psykolog och den 19 maj 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Avhandlingen är än i dag den mest nerladdade vid hela Uppsala universitet. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings universitet som postdoktor under 4 år. Under den tiden hann han även utbilda sig till leg psykoterapeut vid Uppsala universitet samt bli docent vid Linköpings universitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor i Umeå. I februari 2013 flyttade Carlbring till Stockholms universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Huvudfokus för Carlbrings forskning är behandling via internet. Tfn: 08-16 39 20 (jobb), 0700 400 399 (mobil).

Hemsida: www.carlbring.se

 

Ekaterina Ivanova

 

 

Ekaterina läser Psykologprogrammets nionde termin på Stockholms universitet och har kognitiv beteendeterapi (KBT) som sin terapiinriktning inom utbildningen. Ekaterinas intresseområden är internetbaserade behandlingsmetoder samt förebyggande psykologiskt arbete. Hon har gjort sin praktik inom Arbets- och Organisationspsykologi. I denna studie ansvarar hon tillsammans med Per Carlbring för studiens praktiska genomförande och samordnar de olika delarna. Hon kommer även vara behandlare och intervjuare under studiens gång.

 

Mats Dahlin

 

 

Mats arbetar som leg. psykolog & leg. psykoterapeut på Psykologpartners med behandling, utbildning och handledning baserat på kognitiv beteendeterapi. Mats har varit delaktig i utformandet och genomförandet av flera olika behandlingsstudier med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, bland annat för olika typer av ångestproblematik och depression. I den här studien kommer Mats att vara klinisk handledare till behandlarna i studien.

 

Kristofer Vernmark

 

 

Kristofer är psykolog och är ansvarig utvecklare för behandlingsprogrammet Ångesthjälpen som används i denna studie. Kristofer har medverkat vid flera forskningsstudier på psykologisk behandling via internet och är även författare till boken Internetbehandling med KBT - en praktisk handbok.beteendeterapi.

 

Hoa Ly

 

 

Hoa är doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Hoa arbetar också med att utveckla smartphoneapplikationer för att främja psykologisk hälsa. En av dessa applikationer har Hoa gjort en pilotstudie på vid Uppsala universitet med goda resultat. Det är denna smartphoneapplikation som kommer att användas i denna studie.

 

Alexander Rozental

 

 

Alexander avlade psykologexamen år 2011 vid Linköpings Universitet och har sedan dess arbetat inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, samt med undervisning vid Karolinska Institutet. År 2012 blev han legitimerad psykolog, och inom ramen för sin tjänst har han bland annat varit involverad i kurser som riktar sig mot personal inom hälso- och sjukvården, samt som handledare av examensuppsatser på psykoterapeutprogrammet.  Alexander är dessutom medarbetare på Psykologifabriken, ett förtetag som tillhandahåller expertkunskap inom psykologi åt privatpersoner och näringsliv. I den här studien arbetar Alexander med att utbilda och handleda behandlarna.

 

Andreas Ottosson

 

 

Andreas går nionde terminen på Psykologprogrammet på Uppsala Universitet. Han får genom sin utbildning en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Andreas gjorde sin praktik på en ungdomsmottagning där han genomförde stödsamtal, handledning, föreläsningar och gruppinterventioner. Vid sidan av studierna har han arbetat inom neuropsykiatrin och LSS-vården. I den här studien kommer andreas vara behandlare samt genomföra intervjuer.

 

Jenny Thorold

 

 

Jenny startar termin 9 på Psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Jenny läser kognitiv beteendeterapi (KBT) som sin terapiinriktning och har under klientarbetet kommit i kontakt med ångestproblematik. Hon gjorde sin praktik på en allmänpsykiatrisk mottagning i Uppsala. Miljöpsykologi och grön rehab är ett specialintresse. I den här studien kommer Jenny vara behandlare och genomföra intervjuer.

 

Jeremy Wihdén

 

 

Jeremy går nionde terminen på psykologprogrammet på Uppsala Universitet och får under sin utbildning en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Jeremy har arbetat inom äldreomsorgen samt på psykiatrisk akutvårdsavdelning. Han har gjort psykologpraktik inom specialiserad beroendevård. Jeremy är bland annat mycket intresserad av idrott, kost och hälsa. I den här studien kommer Jeremy vara behandlare samt genomföra intervjuer.

 

Martina Brandter

 

 

Martina går nionde terminen på Psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.  Hon får genom sin utbildning en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykologpraktik genomförde Martina på en utredningsenhet inriktad mot komplex neuropsykiatrisk problematik. Vid sidan av studierna har hon arbetat inom neuropsykiatrin och LSS-vården. I den här studien kommer Martina vara behandlare samt genomföra intervjuer.

 

Matilda Hulth

 

 

Matilda läser Psykologprogrammets åttonde termin på Stockholms Universitet och har kognitiv beteendeterapi (KBT) som inriktning. Matilda gjorde sin praktik på en öppenpsykiatrisk mottagning där hon bland annat assisterade en legitimerad psykolog i en gruppterapi för patienter med social fobi. Vid sidan av studierna arbetar hon extra på en klinik för patienter med ätstörningar. I denna studie kommer Matilda att vara en av behandlarna.

 

Pernilla Fredell

 

 

Pernilla läser termin åtta på psykologprogrammet vid Stockholms universitet och får genom sina studier grundläggande terapiutbildning i psykodynamisk terapi (PDT). Pernilla har gjort sin praktik på Ericastiftelsen i Stockholm och hennes specialintresse är idrottspsykologi. Pernilla kommer genomföra intervjuer för den här studien.

 

Balint Karpati

 

 

Balint är psykologstudent på termin nio vid Stockholms universitet. Balint får genom sina studier grundläggande terapiutbildning i psykodynamisk terapi (PDT) men har även stort intresse för kognitiv beteendeterapi (KBT) och läser det som valbara kurser. Balint har gjort sin praktik på allmänpsykiatrisk mottagning vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Han kommer att genomföra intervjuer för den här studien.

 

Alexander Alasjö

 

 

Alexander är webbmaster och ansvarar för de tekniska delarna av projeketet.