AVATAR

Projektgruppen

Per Carlbring (ansvarig forskare)

Professor Per Carlbring är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han har forskat kring dator- och internetbehandlingar sedan år 1999. Många av behandlingsstudierna kretsar kring just social ångest. Förutom att vara föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska insitutionen (vid Stockholms Universitet) är han även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på: www.carlbring.se Det går också bra att ringa på 08-163920 eller 070-666 7 666.

Philip Lindner, projektledare

Philip Lindner är leg. psykolog, med. dr., och projektleder studien. Philip har sysslat med VR-forskning sedan 2015 och projektledde bland annat världens första VR-behandling där både hård- och mjukvara var av konsumenttyp, för just talängslan. Han är nu involverade i ett flertal projekt där VR-behandling för ångest, agitation och smärta prövas ute på kliniker med reguljära patienter. Utöver sin forskning på Stockholms universitet arbetar Philip kliniskt och med forskning på internetbehandling på Stockholm Beroendecentrum.

 

Johanna Lycke, sessionsledare

Johanna läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms universitet och är en av sessionsledarna i studien.

 

Hanna Pettersson, sessionsledare

Hanna läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms universitet och är en av sessionsledarna i studien.

William Hamilton, VR-utvecklare

William är tidigare psykologstudent och numera grundare av och chefutvecklare på startup-företaget Mimerse, som utvecklar Virtual Reality-applikationer för olika sorters psykisk ohälsa, inklusive den applikationen som används i denna studie. 

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Personlig hemsida: www.GerhardAndersson.se

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.