CBM-studien

Projektgruppen

Per Carlbring (studieansvarig)

Professor Per Carlbring är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han har forskat kring dator- och internetbehandlingar sedan år 1999. Många av behandlingsstudierna kretsar kring just social fobi och detta är den 15:e undersökningen i ordningen. Förutom att vara föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska insitutionen (vid Stockholms Universitet) är han även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på: www.carlbring.se Det går också bra att ringa på 08-163920 eller 070-666 7 666.

Lichen Ma

Lichen är doktorand vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet. Denna behandlingsstudie ('CBM') kommer att utgöra en viktig del av hans kommande doktorsavhandling. Lichen kommer han att vara samordnare men han kommer också att genomföra ett antal av VR-behandlingarna. De senaste 12 åren har Lichen bott i Nya Zeeland och för att bara ha varit i Sverige i ett år är hans förståelse för Svenska utmärkt, men han föredrar att kommunicera på Engelska.

Tomas Furmark

Professor Tomas Furmark ingår i en forskargrupp vid Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet som framförallt söker svar på frågor om hur farmakologisk respektive psykologisk behandling av ångestbesvär påverkar hjärnan. Tomas har forskat om social fobi och andra ångestbesvär under flera år vilket har resulterat i ett flertal vetenskapliga publikationer och avhandlingen "Social Phobia - From Epidemiology to Brain Function" år 2000. Han har bl.a. undersökt förekomsten av social fobi i allmänbefolkningen och använt hjärnavbildningstekniker för att ta reda på hur hjärnans aktivitet påverkas då man behandlar social fobi med antingen läkemedel eller kognitiv beteendeterapi.

Anne-Wil Kruijt

Anne-Wil disputerade på en avhandling om Cognitive Bias Modification vid depression år 2014 vid Leiden University (Nederländerna). Därefter anställdes hon som forskare vid Oxford University. Från och med Augusti kommer Anne-Wil att vara postdoktor vid Stockholm universitet. Hennes specialintresse är Cognitive Bias Modification och särskilt mer sofistikerade modeller för att mäta denna 'automatiserade ovana' (dvs mäta cognitive bias).

Matilda Enoh

Matilda läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och har grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Matilda är en av behandlarna i studien och den kommer även ligga till grund för hennes examensarbete.

Elin Zetterlund

Elin läser sista året på psykologprogrammet på Stockholms Universitet och har grundläggande psykoterapeututbildning i KBT. Elin kommer att vara en av behandlarna i studien och resultaten kommer även ligga till grund för ett examensarbete under hösten.  

Sofia Nöjd

Sofia läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet. Sofia är en av behandlarna i studien och den kommer ligga till grund för hennes examensarbete

Anna-Karin Ek

Anna-Karin läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har avslutat grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Anna-Karin är en av behandlarna i studien och den kommer ligga till grund för hennes examensarbete.

Gustaf Åbyhammar

Gustaf läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har avslutat grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Gustaf är en av behandlarna i studien och den kommer ligga till grund för hans examensarbete.

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Andersson har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Personlig hemsida: www.GerhardAndersson.se

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.