Disa

Disa

Så går studien till

Om du beslutar dig för att du vill delta i studien registrerar du dig genom att klicka på "Registrera dig till studien" i den blåa menyn till vänster. Sedan går du till "Blankett att fylla i", skriver ut samtyckesblanketten, fyller i den och skickar in den till oss (adress finns på blanketten). Därefter får du tillgång till ett frågeformulär där du ombeds fylla i uppgifter om din nedstämdhet och ditt mående. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om huruvida behandlingen kan vara till hjälp för just dig. Om så är fallet kommer vi att ta kontakt med dig per telefon för en bedömningsintervju. Någon vecka efter den här intervjun meddelar vi dig om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande i studien eller inte, samt vilken behandlingsmetod du lottas till. Båda behandlingarna kommer att pågå under åtta veckor. 

 

Om du uppfyller kriterierna för deltagande påbörjas behandlingen i mitten av februari. Om det är så att det här forskningsprojektet inte passar just dig, kommer du att få förslag på vart du kan vända dig för att få hjälp. Med andra ord kommer du att få ett svar från oss inom ett par veckor, oavsett om du kommer med i studien eller inte.

 

 

Merkostnader/ersättning

Forskningsprojektet har inte medel att kunna ersätta dig för de eventuella kostnader ett deltagande kan innebära (till exempel för internetuppkoppling). Däremot kommer all behandling och kontakt att vara kostnadsfri. Du betalar alltså ingenting för din behandling.

 
Etiska forskningsprinciper

Denna studie har behandlats av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping och följer forskningsetiska principer. Detta innebär i korthet:

 

 

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar med projektet omfattas av den tystnadsplikt som stipuleras av Hälso- och sjukvårdslagen. Kontakten med oss kommer delvis att ske via ett krypterat kontakthanterings-system. I samband med anmälan behöver du dock en e-postadress. Du kan naturligtvis använda din vanliga e-postadress i kommunikationen med oss. Om du känner dig osäker på sekretessen på nätet och är orolig att någon ska fånga upp dina meddelanden på vägen, rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos "Hushmail". Tjänsten drivs av företaget Hush Communications som erbjuder kryptering av e-posten. Adressen är: www.hushmail.com. All e-post du skickar från Hushmail är krypterad och kan inte spåras till dig. All korrespondens mellan behandlaren och dig som sker i det krypterade kontakthanterings-systemet kommer att arkiveras i enlighet med personuppgiftslagens riktlinjer, vilket innebär att ingen obehörig kommer att ha möjlighet att komma åt informationen. Alla data, t ex svar på frågeformulären, behandlas konfidentiellt och kommer att registreras i avidentifierad form. Detta innebär att försöksdeltagarna inte kan identifieras av obehöriga. Resultaten kommer dessutom att analyseras på gruppnivå.