Disa

Disa

Blankett att fylla i

För att kunna delta i projektet behöver du skriva under och skicka in en blankett där du skriftligen ger ditt samtycke till att delta i projektet, och till att vi hanterar personuppgifter om dig. Skriv ut och fyll i denna blankett: Samtyckesblankett [pdf]Du skickar sedan in blanketten med vanlig post till:

 

Disaprojektet - Gerhard Andersson

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Linköping universitet, 581 83, Linköping

 

För att kunna öppna blanketten behöver du Adobe Acrobat Reader. De flesta har detta program i sin dator, men om du inte har det installerat kan du ladda ner det gratis här.