Disa

Disa

Vilka vi är

Hoa Ly

Hoa Ly är doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Hoa arbetar också med att utveckla smartphoneapplikationer för att främja psykologisk hälsa. En av dessa applikationer har Hoa gjort en pilotstudie på vid Uppsala universitet med goda resultat. Hoa är forskningsledare för Disaprojektet. Om du vill veta mer om studien, eller om du vill fråga något så går det bra att höra av sig till Hoa på kien.hoa.ly@liu.se.

 
Gerhard Andersson

Gerhard Andersson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via internet. Han är professor vid Institutionen för Beteendevetenskap, Linköpings universitet samt vid Karolinska Institutet. Andersson har tidigare genomfört flera liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. 

 
Per Carlbring

Per Carlbring är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och arbetar som professor vid Institutionen för psykologi vid Umeås universitet. Carlbring började forska kring internetbehandling av Paniksyndrom år 1999. Detta utvecklade sig sedan till en doktorsavhandling. Den 19 maj år 2004 lade Carlbring fram sin avhandling ("Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet"). Den panikbehandling som togs fram i samband med detta kan man numera få gratis via Karolinska sjukhuset. Fokus för Carlbrings forskning är behandling av ångest, depression och spelberoende. 

 
Anna Trüschel

Anna Trüschel går hösten 2011 termin nio på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon har genom sin utbildning grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Anna genomförde sin psykologpraktik på Smärt- och rehabcenter i Linköping, där hon under handledning arbetade med individer och gruppen i samtalsterapi. Hon har även arbetat inom psykiatrisk slutenvård i Norge. Anna kommer att vara en av behandlarna i denna studien.

 
Tove Windahl

Tove Windahl går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon har genom sin utbildning grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Tove genomförde sin psykologpraktik inom rättspsykiatrin på Löwenströmska sjukhuset i Stockholm. Arbetet bestod av neuropsykologisk utredning, samtalsterapi och handledning. Hon har även arbetat inom psykiatrisk slutenvård i Norge. Vid sidan av sina studier har hon bland annat arbetat inom handikappomsorgen med individer med autismspektrum störningar. Tove kommer att vara en av behandlarna i denna studien.

 
Linnea Jarl

Linnea Jarl pluggar sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Linnea har tidigare arbetat inom rättspykiatri, allmän vuxenpsykiatri, barnomsorg och på behandlingshem för ungdomar. Linnea genomförde sin psykologpraktik på Psykologpartners i Malmö där hon arbetade med behandling, handledning och utbildning. Hon har tidigare varit medbehandlare i en annan internetstudie för depression och ångest. I DISA-studien är hon en av behandlarna. 

 
Susanna Magnusson

Susanna Magnusson går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har genom sin utbildning en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT).  Susanna genomförde sin psykologpraktik på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena där hon under handledning arbetade med behandling och utredning. Hon har även jobbat med akut vuxenpsykiatri samt ungdomar på behandlingshem. Susanna kommer att vara en av behandlarna i studien.

 
Erik Andersson

Erik Andersson är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten samt Mottagningen för tvångssyndrom. Erik är även doktorand på Karolinska Institutet inom forskningsområdet internetförmedlad KBT för tvångssyndrom.