DOHART

Välkommen till DOHART studien

Vad handlar projektet om?

Tack för att du visar intresse för forskningsprojektet DOHART. Akronymen DOHART står för det engelska ordet DOwnHeARTed vilket betyder nedstämd och som ska spegla inriktningen i forskningsprojektet som riktar sig till personer med hjärtsjukdom som samtidigt upplever nedstämndhet eller har depressiva besvär. Studien DOHART syftar till att undersöka om ett internetbaserat självhjälpsprogram byggt på kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa personer med hjärtsjukdom som lider av depressiva besvär.

 

Hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom, hjärtarytmi (förmaksflimmer och förmaksfladder) och hjärtsvikt) är vanligt förekommande kronisk sjukdom och man uppskattar att ca 1.4 miljoner svenskar lider av hjärtsjukdom. Hjärtsjukdomen påverkar den drabbade personens förmåga att kunna leva ett normalt liv. Tidigare vetenskapliga studier visar att ungefär 20-40% av personerna som drabbas av hjärtsjukdom också lider av betydande depressiva besvär. Det är alltså inte ovanligt att personer med hjärtsjukdom också har depressiva besvär. Vidare har forskning visat att personer med samtidig hjärtsjukdom och depressiva besvär ofta mår sämre och har större besvär med sin hälsa jämfört med personer som enbart har hjärtsjukdom. Ett viktigt syfte med denna studie är alltså att förbättra omhändertagandet av och behandlingen av personer med hjärtsjukdom och depressiva besvär.   

 

På de här sidorna kan du läsa mer om studien. Är du intresserad av att delta i studien kan du också hitta mer information om vad deltagadet innebär och om du skulle kunna passa in som deltagare i studien. Du kan också anmäla ditt intresse för att delta i studien. Registrering till behandlingsomgången för vinter/vår 2018 avslutades söndagen18 februari. Genom att klicka på rubrikerna i vänsterspalten hittar du mer information. Har du frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss, e-postadresser hittar du under rubriken "Vilka ansvarar för studien?".