Är du i en parrelation där minst en av er har adhd? I så fall vill vi berätta mer om vår studie.

Vi söker just nu par som vill delta i en studie där deltagarna får gå en kurs och lära sig mer om hur adhd kan påverka relationen och hur de kan stärka sin relation. Kursen ges i grupp om max 10 par under en helg under hösten.

Anmälan Logga in

Du och jag och adhd  är en kurs designad för vuxna par där åtminstone en av parterna har ADHD. Kursen har skapats av Anne Marie Fosse Teigen och Line Lotherington i Norge. För närvarande genomgår den en utvärdering i ett forskningssamarbete mellan Stockholms universitet, Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Projektet finansieras av Socialstyrelsen.


 
 
 

Kort om studien

 

Kursen

Kursen består av föreläsningar och diskussioner ledda av erfarna legitimerade psykologer.

Syftet

Syftet med studien är att utvärdera kursens innehåll och att undersöka hur den kan påverka deltagarnas relationer.

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att delta i studien, eftersom du bidrar till viktig forskning.

 

Två dagar

Det finns flera olika kurstillfällen planerade under hösten. Hälften av paren kommer att lottas till kurstillfällen under hösten, medan den andra hälften kommer att lottas till start i början av 2024.

På plats i Stockholm

Samtliga kurser går på plats i Stockholm. Möjliga datum på hösten: 11-12 nov, 18-19 nov, 25-26 nov eller 2-3 dec. Tiderna är 10-15. Lunch och fika serveras.

Hur går det till?

Se nedan.

 
 

Vem kan vara med?


Vi söker er som:

  • Är över 20 år
  • Talar, läser och skriver på svenska
  • Har varit tillsammans i minst ett år
  • Har bott tillsammans i minst ett halvår
  • Minst en av er har diagnosticerats med någon form av adhd (ADHD/ADD/UNS)
  • Ni är bosatta inom cirka en timmes färdväg till centrala Stockholm, där kursen går

Ni kan delta oavsett om ingen, en eller båda två tar medicin för adhd eller psykiska besvär. Men, ni kan inte delta om:

  • Det förekommer misshandel inom relationen
  • Om en eller båda två har en annan pågående psykologisk behandling
  • Om en eller båda två under de senaste tre månaderna har ändrat dosen på medicin för adhd eller psykiska besvär, eller planerar att göra det inom tre månader.

 

Så här går det till

  Anmälan, information och samtycke

Ni anmäler intresse att delta genom att trycka på Anmälan-knappen. I samband med anmälan kommer ni att få detaljerad information om studien (så kallad forskningspersonsinformation) och få lämna samtycke till att delta.

  Frågor online

Ni kommer båda att få besvara ett antal frågeformulär. Dessa använder vi för att bedöma om ni har möjlighet att delta i studien och om studien passar er. Om ni sedan är med i studien kommer era svar också att användas för att utvärdera effekten av programmet.

  En kurshelg

Ni kommer att behöva ta er till centrala Stockholm för kurs lördag och söndag en helg under hösten (kl 10-15). Inför kursen kommer du att få mer information om programmet samt ha möjlighet att ställa frågor.

  Avslutande frågeformulär

Efter programmet kommer ni att få besvara ungefär samma frågor som ni gjorde i samband med anmälan. Det är för att vi ska kunna utvärdera effekterna av programmet. Ni kommer också att få berätta i fritext vad du tyckte om programmet.

 
 

Projektteamet


Per Carlbring

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Projektledare: 08-163920

Therese Anderbro

Universitetslektor, leg.psykolog, leg psykoterapeut

Ylva Ginsberg

Docent, leg. läkare, specialist i psykiatri

Liv Svirsky

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 

Martina Nelson

Leg. psykolog

Martin Oscarsson

Leg. psykolog, doktorand

Maka Chlaidze

Psykologkandidat

Victoria Aarikka

Psykologkandidat

Isabelle Backlund

Psykologkandidat

Felicia Sjögren

Psykologkandidat

Gerhard Andersson

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

George Vlaescu

IT-ansvarig, systemutvecklare

 


Om du behöver mer information om studien kan du kontakta oss på duochjag@iterapi.se eller 08-163920.