0

Registracija

SUTIKIMAS DALYVAUTI TYRIME

Informacija apie tyrimą

Prašome perskaityti ir pateikti sutikimą dalyvauti tyrime. Jūs turite sutikti su visais teiginiais, kad galėtumėte dalyvauti tyrime.

 • Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau apie tyrimą pateiktą informaciją.
 • Patvirtinu, kad turėjau užtektinai laiko apsvarstyti pateiktą informaciją.
 • Suprantu, kokie yra tyrimo tikslai.
 • Man buvo suteikta galimybė kreiptis į tyrėjus tam, kad būtų atsakyta į kilusius klausimus.
 • Suprantu, kad mano dalyvavimas yra savanoriškas ir kad bet kuriuo metu galiu iš tyrimo laisvai pasitraukti.
 • Sutinku, kad šiame tyrime sukaupti duomenys būtų analizuojami ir apibendrinami.
 • Suprantu, kad bus užtikrinamas duomenų konfidencialumas.
 • Man yra 18 arba daugiau metų.
 • Suprantu, kad tyrimas yra tęstinis ir kad su manimi susieks tyrėjai, prašydami užpildyti klausimyną atsakant į klausimus apie mano patiriamą stresą ir savijautą.
 • Sutinku pateikti tyrimo grupės nariams savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
 • Suprantu, kad mano elektroninio pašto adresas ir telefono numeris nebus naudojami kitiems tikslams, o tik susisiekti su manimi tyrimo tikslais.
 • Suprantu, kad norėdama (-as) atšaukti sutikimą dalyvauti tyrime, raštu turiu apie tai informuoti tyrėją / kitą jo įgaliotą tyrimą atliekantį asmenį.
 • Sutinku dalyvauti šiame tyrime.

(Required only if you choose to use an email address)