Upplever du försämrat psykiskt mående?

Det är inte ovanligt att känna sig nedstämd, ångestfylld, stressad eller att livet på andra sätt känns tungt. Exempelvis oro, ensamhet och sömnproblem är också vanligt förekommande och du som inte mår bra på ett psykologiskt plan är långt ifrån ensam. Psykoterapeutisk hjälp kan i dessa lägen behövas, när problem och besvär påverkar vardagen i stor utsträckning. Vid Linköpings universitet bedrivs idag flera studier på psykoterapi förmedlat via internet, med lovande resultat. Det är kostnadsfritt att delta och behandlingen börjar snart, i mitten av februari, för alla deltagare. 

UPPDATERING: Det är nu många som sökt till oss! Därmed har vi behövt stänga anmälan till studien för nu. Du kan däremot fortfarande klicka på "Anmälan" för att skriva upp dig på väntelistan. Då kommer du få mejl om vi öppnar anmälan igen till denna eller till andra liknande studier.

Anmälan Logga in

Behandlingen INES har tagits fram av forskare och psykologer från Linköpings universitet. Den baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). Forskningshuvudman är Linköpings Universitet.


 
 
 

Kort om studien

 

Personlig vägledning

Du som deltar i INES-studien kommer få stöd och vägledning genom behandlingen.

KBT

Du får läsa texter och göra övningar som baseras på en psykologisk behandlingsmetod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i INES, eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan och efter behandling.

 

8 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på behandlingen som håller på i 8 veckor.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 
 

Vem kan vara med?


Vi söker dig som:

  • Upplever psykologiska symtom såsom nedstämdhet, ångest, stress, eller att livet känns tungt på andra sätt 
  • Är över 18 år.
  • Talar och förstår svenska.
  • Har tillgång till internet och mobiltelefon.
  • Har möjlighet att delta aktivt under 8 veckor.

Du kan inte samtidigt:

  • Genomgå en annan psykologisk behandling eller stödsamtal.
  • Ha svår psykiatrisk problematik eller somatiska besvär som försvårar eller omöjliggör deltagande 
  • Gjort medicinförändringar kopplade till psykisk ohälsa inom den senaste månaden.

Om du inte kan vara med

Om du på grund av dessa kriterier inte har möjlighet att delta i studien, men ändå upplever att du behöver hjälp med dina besvär, rekommenderar vi dig att kontakta din lokala vårdcentral. Du kan också ringa 1177 om du vill få råd kring hur du kan gå vidare. Om det är akut och du har tankar på att skada dig själv eller andra, hör av dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning.


 

Så här går det till

  Anmälan och samtycke

Du anmäler dig genom att trycka på Anmälan-knappen ovan. I samband med din anmälan kommer du få fylla i ett samtyckesformulär online där du samtycker till ditt deltagande i forskningsstudien.

  Frågor online

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via olika skattnings- och frågeformulär. Det tar ungefär 30 till 45 minuter och du behöver inte göra allt vid samma tillfälle.

  Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för en intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du får möjlighet att delta i projektet eller inte.

  Lottning

Studiens syfte är att undersöka om effekten av internetförmedlad KBT kan förbättras genom två olika faktorer: typ av behandlingsinnehåll och typ av stöd. Därför kommer du lottas till att antingen få tillgång till en transdiagnostisk behandling eller en individanpassad behandling. Du kommer dessutom att lottas till att antingen få veckovist stöd av en behandlare eller vecovist stöd av ett team.

  Behandling i 8 veckor

Internetbehandlingen sker under 8 veckor. Du kommer få veckovis återkoppling och kommer kunna ställa frågor och efterfråga vägledning när du vill, med svar under hela veckan på kontorstider med undantag för helger. Behandlarna och teamet som ger stöd och vägledning är psykologkandidater, som genomgått motsvarande psykoterapeututbildning som en legitimerad psykolog. Psykologkandidaterna är handledda av kliniska psykologer, legitimerad psykoterapeut och specialistläkare i psykiatri. 

Deltagande i INES-studien kräver tid och engagemang. Du kommer få stöd och råd, men vi förväntar oss att du är med och läser texter och gör övningar. Detta krävs eftersom vi vill att du ska lära dig strategier och tekniker som är användbara även efter INES. För att få så bra förutsättningar som möjligt, för att få ut det mesta möjliga av behandlingen, är det fördelaktigt om du engagerar dig omsorgsfullt. Annars kanske du inte får ut lika mycket av behandlingen som du skulle kunna få. 

  Frågeformulär & telefonintervju

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling få fylla i formulär som utvärderar behandlingens resultat. Dessa formulär kommer även att fyllas i 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring. Efter behandlingen kommer du bli uppringd för att boka in en avslutande telefonintervju där vi vill höra hur du har upplevt behandlingen.

 
 

Projektteamet


Cornelia Jismyr

Behandlare

Ellen Karlsson

Behandlare

George Vlaescu

IT-ansvarig, systemutvecklare

Gerhard Andersson

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 

Matilda Berg

Leg. psykolog
Klinisk handledare

Mikael Ludvigsson

Specialistläkare

Love Georgsson Westergren

Behandlare

Per Carlbring

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 

Signe Klein

Behandlare

Victoria Aminoff

Leg. psykolog, doktorand
Projektledare

Weronika Wallin

Behandlare

William Dannenberg

Behandlare

 

 


Vanliga frågor


Här kan du läsa svar om vad som gäller när du är med i INES. Vill du veta mer detaljer om själva behandlingsveckorna så kan du läsa i sektionen Så går det till. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer 2023-06576-01). Har du en fråga som inte står med, mejla till ines@iterapi.se Vi läser varje vardag!

 

Är jag anonym?

Du kan inte vara anonym för din behandlare eller teamet då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vad innebär telefonintervjun?

Verkar INES passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären, så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om ditt mående. Vi följer en färdig text, och alla som vi ringer får svara på exakt samma frågor. Det tar ca 45-60 min.

Vad händer med mina svar?

Vi kommer att presentera hur det gick i studien för forskare, men då beskriver vi resultatet med statistik och på gruppnivå. Man ser alltså inte vilka personer som varit med.

Varför måste vi veta så mycket?

Dina svar hjälper oss mycket i vår forskning att göra INES till en ännu bättre behandling för psykisk ohälsa. Därför är dina svar viktiga, både före och efter behandlingen, hur du än mår, oavsett om du tycker behandlingen är bra eller dålig och oavsett hur mycket du arbetat med behandlingen.

Måste jag berätta allt?

Nej. Vi kan inte tvinga dig att svara på frågor eller att säga någonting du inte vill, men vi hoppas att du vågar vara ärlig. Vi kan hjälpa dig bättre då. När det gäller frågorna innan behandlingen så behöver du svara på allt för att kunna anmäla dig för att vara med i INES.

Vad är KBT för behandling?

INES baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar vi med dina tankar och vad du tror om dig själv. Våra egna tankar påverkar mycket hur vi mår. I behandlingen arbetar vi också med vad du gör. Alltså dina aktiviteter. Det är samma sak här, vad vi gör påverkar mycket hur vi mår. KBT har visat sig vara en effektiv behandling för olika typer av psykisk ohälsa såsom depression, ångestproblematik och sömnsvårigheter.

Kan behandlingen vara skadlig?

Vi känner inte till några speciella risker med den psykologiska behandling som du kommer att få. Vi vet att den hjälper många som är nedstämda att må bättre. Vi vill uppmuntra dig att ta chansen att få hjälp med din situation så du slipper bära allt ensam!

Går det att avbryta?

Ja, det går. Det är helt frivilligt att vara med i INES. Vill du avbryta din anmälan på nätet, sluta fylla i frågor. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Om du slutar så måste du berätta att du slutar via INES-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.

 


Om du behöver mer information om studien kan du kontakta oss på ines@iterapi.se.