0

Tyvärr är anmälan till denna omgång av studien nu stängd.

Är du intresserad av att delta i liknande studier, rekommenderar vi att besöka
studie.nu.

Förstör ilskan dina relationer?

 
  • Kan du ångra saker du sagt till din partner?
  • Tappar du lätt humöret?
  • Har det hänt att du i ilska har kastat saker, hotat eller slagit?
  • Får det här din relation att bli lidande?
  • Får dina beteenden dig att må dåligt?

IVIN2-PROJEKTET

Behandlingen ges via internet, är kostnadsfri och bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Projektet vänder sig till dig som har svårigheter att hantera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer. 

Du kommer under behandlingen, som pågår under minst 7 veckor, att få arbeta aktivt med olika övningar med stöd från en behandlare.

Den här studien passar dig som:

  • har en relation där du upplever svårigheter med att reglera ilska, aggression eller utagerande beteenden
  • upplever att det går ut över din relation och/eller ditt eget mående
  • är över 18 år
  • har tillgång till dator och internet

För att bli aktuell måste du tillhöra något av de upptagningsområden som ATV-Jönköping, Familjefridsteamet i Hässleholm, ATV-Kalmar, ATV-Täby, Centrum mot våld i Jämtland, Kriscentrum Malmö Samtalsmottagning eller Utväg Skaraborg täcker.