Är du yrkesverksam med adhd? Lider du av stress, oro, ångest eller andra psykiska besvär kopplade till ditt arbete? I så fall vill vi berätta mer om vår studie.

Vi vill pröva ett internetbaserat stresshanteringsprogram skräddarsytt för vuxna med adhd. För att göra detta genomför vi en studie där ett antal personer får prova programmet. Syftet är att utvärdera programmets användarvänlighet samt undersöka preliminära effekter av programmet.

Anmälan Logga in

Jobba med adhd är ett internetbaserat stresshanteringsprogram för vuxna med adhd. Det utvecklas och utvärderas i ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

 
 

Kort om studien

 

Stöd vid behov

Du som deltar i studien kommer ha möjlighet att kontakta forskargruppen för stöd och vägledning genom programmet.

Programmet

Programmet består av texter och övningar som du läser och genomför när det passar dig.

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att delta i studien, eftersom du bidrar till viktig forskning.

 

Tolv veckor

Du ska vara beredd att arbeta med programmet varje vecka under en tolvveckorsperiod med start inom kort.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.

Hur går det till?

Se nedan.

 
 

Vem kan vara med?


Vi söker dig som:

 • Är 20-64 år
 • Talar svenska
 • Har diagnosticerats med någon form av adhd (ADHD/ADD/UNS)
 • Har förvärvsarbete som din huvudsakliga sysselsättning
 • Arbetar minst halvtid

Du kan inte delta om du:

 • Går i någon slags psykologisk behandling eller har planerat att påbörja sådan inom de närmaste tre månaderna
 • Planerar att påbörja medicinsk behandling för adhd och/eller psykiska besvär under de kommande tre månaderna
 • Tar medicin för adhd och/eller psykiska besvär och
  • Inom den närmaste månaden gjort någon förändring av dos eller preparat
  • Planerar att göra någon förändring av dos eller preparat under de kommande tre månaderna

 

Så här går det till

  Anmälan, information och samtycke

Du anmäler intresse av att delta genom att trycka på Anmälan-knappen. I samband med anmälan kommer du att få detaljerad information om studien (så kallad forskningspersonsinformation) och få lämna samtycke till att delta.

  Frågor online

Du kommer att få besvara ett antal frågeformulär. Dessa använder vi för att bedöma om du har möjlighet att delta i studien och om studien passar dig. Om du sedan är med i studien kommer dina svar också att användas för att utvärdera effekten av programmet.

  Tolv veckors stresshanteringsprogram

Du kommer att arbeta med programmet i tolv veckor. Det är alltså viktigt att du har möjlighet att avsätta tid till det, helst en stund nästan varje dag, under hela mars, april och maj månad. Innan vi börjar kommer du att få mer information om programmet samt ha möjlighet att ställa frågor.

  Avslutande frågeformulär

Efter programmet kommer du att få besvara samma frågor som du gjorde i samband med anmälan. Det är för att vi ska kunna utvärdera effekterna av programmet. Du kommer också att få berätta i fritext vad du tyckte om programmet. Slutligen kommer vi att följa upp hur du mår ytterligare en gång, tre månader senare.

 
 

Projektteamet


Martin Oscarsson

Doktorand, leg. psykolog
Kontaktperson

Alexander Rozental

Docent, leg. psykolog

Ylva Ginsberg

Docent, leg. läkare, specialist i psykiatri

Per Carlbring

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 

Fredrik Jönsson

Professor, prefekt
Ansvarig forskare

Ellen Skogseid

Leg. psykolog

Karolina Blom Wiberg

Psykologstudent

Sandra Hammarbäck

Psykologstudent

 

Gerhard Andersson

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

George Vlaescu

IT-ansvarig, systemutvecklare

 

Om du behöver mer information om studien kan du kontakta oss på joma@iterapi.se.