0

Välkommen,

Vad bra att du har hittat hit till NOVA. Det är inte ovanligt att känna sig orolig och ångestfylld. Det gäller inte minst bland ungdomar och unga vuxna. I forskningsstudien NOVA erbjuds personer mellan 18-25 år individanpassad behandling för dessa problem. 

Behandlingen bedrivs utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och är internetbaserad. Du kan därför ta del av den oavsett var i Sverige du bor.

Flera tidigare studier har visat att effekten av KBT via internet är god, men tillgängligheten av kvalificerad behandling är fortfarnande begränsad i Sverige. Behandlingen pågår under nio veckor och du kommer att få personlig kontakt med en behandlare under hela den tiden.

Behandlingen sker inom ramen för ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet och är kostnadsfri. Mer information om studien hittar du under rubrikerna i menyraden till vänster.

 

Registreringen till denna studie är stängd. Vi kommer tyvärr inte ta in fler deltagare.

Håll utkik på www.studie.nu efter nya behandlingsstudier som startar.