0

Kan du vara med?

Vi söker personer som:

  • Upplever sig oroliga och/eller ångestfyllda.
  • Är 18-25 år.
  • Talar och förstår svenska.
  • Inte genomgår annan psykologisk behandling eller stödsamtal.
  • Har tillgång till dator med internet.
  • Har mobiltelefon.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot personer som lider av svårare psykiska problem som till exempel psykos och missbruk.