0

Villkor

Följande texter beskriver regler för genomförandet av vår forskning och hur vi skyddar och använder dina uppgifter.

Etik

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta behandlingen utan att ange något skäl. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott i behandlingen meddelar oss detta så att vi kan undvika att skicka påminnelser till dig. Dina uppgifter kommer inte att användas i kommersiella syften. Ingen utomstående kommer att veta att du har deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. Har du några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp efter det att du deltagit, är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Personuppgifter

Vi samlar in uppgifter om ditt namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Alla resultat är skyddade. Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig för denna studie är Linköpings universitet med kontaktperson Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog.

Säkerhet

Du fyller i frågeformulär och går i behandling via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Men om du känner dig osäker på säkerheten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos t. ex. ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig.

Slutet kontaktsystem

Till din mejladress så kommer vi bara att skicka påminnelser om att träffa behandlare och fylla i formulär. Ingenting annat. Skulle det vara någon mer känslig information, så som återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på hemsidan för att läsa. Du får ett e-mail till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande på hemsidan, men inte vad som står i meddelandet.

Inloggning

Du loggar in på hemsidan med din anonyma "deltagarkod" och ett lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS.

Ersättning

Ersättning för deltagande utgår inte, däremot är själva behandlingen kostnadsfri för dig som deltar.

Risker

Vi känner inte till några risker som är specifika för internetbaserad psykologisk behandling och metoden har godkänts av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Klicka här för att lära dig mer om cookies!