0

Projektgruppen

Gerhard Andersson 

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

Kristin Silfvernagel

Kristin Silfvernagel är leg. psykolog och doktorand i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet. Kristins forskning är inriktad mot skräddarsydd internetadministrerad KBT. Kristin har erfarenhet att arbeta med behandling av ångestsyndrom och depression via Internet och i form av traditionell KBT.

Annie Whittam, Psykologkandidat, Göteborgs universitet

Annie har tidigare arbetat som psykologkandidat vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus vis Sahlgrenska Universitetssjukhus. Samt arbetserfarenhet från psykiatrin, psykosocial utsatthet och trauma. Annie har under studierna haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Hon kommer att vara en av behandlarna under studien.

Jon Hedlund, psykologkandidat, Göteborgs universitet

Jon har tidigare arbetat som psykologkandidat på Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg. Jon har under studierna haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) samt psykodynamisk terapi (PDT). Han kommer vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats efteråt.

Fanny Wolff, psykologkandidat, Göteborgs universitet

Fanny har tidigare arbetat som psykologkandidat vid Vuxenhabiliteringen Rosenhäll Uddevalla. Samt arbetserfarenhet från barn- och ungdomshabilitering, psykosocial utsatthet och trauma. Fanny har under studierna haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Hon kommer att vara en av behandlarna under studien.

Sara Helin, psykologkandidat, Göteborgs Universitet

Sara har under sina studier haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) samt psykodynamisk terapi (PDT). Sara har tidigare varit psykologkandidat inom elevhälsan.
Hon kommer vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats efter studien avslutats.

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.

Kontakt

Vid frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss på nova@iterapi.se
Kontakt under pågående behandling sker företrädesvis via behandlingsplattformen.