0

Samtycke 

Efter att du har registrerat din e-postadress behöver du, för att kunna delta i behandlingen, skriva under och skicka in en blankett där du skriftligt ger samtycke till att delta i projektet och till att vi hanterar personuppgifter om dig.

1. Ladda ner samtyckesblanketten på denna länk.
2. Skriv ut och fyll i blanketten.
3. Posta därefter blanketten till:

Gerhard Andersson, NOVA
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande
Linköpings Universitet
581 83 Linköping

Innan du skriver på samtyckesblanketten bör du läsa igenom informationen kring studien på hemsidan.

Du behöver ett program för att läsa pdf-filer för att kunna öppna blanketten och information kring studien. Om du får problem med att öppna blanketten kan det bero på att du inte har programmet i din dator. Du kan då ladda ner exempelvis Adobe Acrobat Reader gratis här.