Ar patiriate sunkumus susijusius su tinitu?

Kai ūžesio ausyse problemos paveikia kasdieninį gyvenimą, gali prireikti psichologinės pagalbos. Vilniaus universitete šiuo metu vyksta internetu teikiamų kognityviosios elgesio terapijos ir dėmesingu sąmoningumu grįstos terapijos tinitui randomizuotas kontroliuojamas tyrimas.

Registruotis Prisijungti

Programą „Pagalba tinitui" parengė Vilniaus universiteto mokslininkai ir psichologai bendradarbiaudami su tarptautiniais partneriais. Programa pagrįsta psichologiniais metodais skirtais darbui su tinitu: kognityvine elgesio terapija ir dėmesingu sąmoningumu grįsta terapija.

 

 

 

Kognityvinė elgesio terapija ir dėmesingumu grįsta terapija yra tinitui skirtos intervencijos, kurios tinka daugeliui. Mes, dirbantys su „Pagalba tinitui“ programa, esame  psichologai, besimokantys psichologai, psichoterapeutai, gydytojai ir IT specialistai. Savo darbe vadovaujamės konfidencialumo principais.

 

 

Trumpai apie programą

 

Nuolatinis psichologo palaikymas

Dalyvaudami „Pagalba tinitui" tyrime, programos metu gausite nuolatinę programos psichologo paramą ir patarimus.

CBT & MBSR

Skaitysite tekstus ir atliksite pratimus remiantis kognityvine elgesio terapija arba dėmesingumu grįsta terapija.

Dalyvavimas nemokamas

Prisijungimas prie „Pagalba tinitui" nieko nekainuoja, nes padedate mūsų tyrimui atsakydami į klausimynus prieš ir po programos.

 

8 savaitės

Turite būti pasirengę skirti pakankamai laiko programai, kuri truks 8 savaites.

Vyksta internetu

Programa vyksta internetu, todėl galite dalyvauti jums patogiu laiku ir jums patogioje vietoje.

DUK

Kaip daugiau sužinoti apie tai, kas bus prisijungus prie programos? Perskaitykite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus žemiau!

 

Kas gali dalyvauti?


Ieškome jūsų, jei:

  • Jaučiate, kad esate psichologiškai neigiamai paveikiamas tinito.
  • Esate 18 metų ar vyresnio amžiaus.
  • Suprantate, galite rašyti ir kalbėti lietuviškai.
  • Turite prieigą prie interneto ir kompiuterio.
  • Turite galimybę skirti pakankamai laiko 8 savaičių programai.

Tyrime dalyvauti negalėsite, jei:

  • Įsitrauksite į kitas programas, terapijas ar intervencijas susijusias su tinitu.
  • Turėsite planines operacijos ar kitų aplinkybių dėl kurių negalėtumėte skirti laiko programai.
  • Patirsite reikšmingą medicininę ar psichiatrinę būklę, kuri trukdytų dalyvauti tyrime.

Jei negalite dalyvauti:

Jei dėl šių kriterijų negalite dalyvauti tyrime, bet vis tiek jaučiate, kad jums reikia pagalbos, rekomenduojame kreiptis į vietinį psichikos sveikatos centrą.


 

Štai kaip viskas vyks 

  Registracija ir sutikimas

Registruojatės paspausdami nuorodą „Registruotis“. Užsiregistravus galėsite susipažinti su informuotu sutikimu, nurodyti savo el. pašto adresą ir pažymėti, kad sutinkate dalyvauti tyrime.

  Apklausa internetu

Iš pradžių įvertinsime, ar atitinkate dalyvavimui tyrime kriterijus. Saugiame apklausų puslapyje jūsų bus prašoma užpildyti klausimynus. Tai užtruks apie 30 - 45 minutes minutes ir jums neprireiks atlikti visko vienu metu.

  Pokalbis telefonu

Jei apklausa parodys, kad programa gali atitikti Jūsų problemą, mes jus pakviesime pokalbiui telefonu. Po pokalbio Jums bus pranešta, ar galėsite dalyvauti programoje, ar ne.

  Randomizacija

Po atsitiktinio paskirstymo, būsite kviečiami pradėti aštuonių savaičių programą arba prieš pradedant programą būsite 8 savaitėm įtraukti į laukiančiųjų sąrašą. Jei būsite atsitiktiniu būdu įtraukti į laukiančiųjų sąrašą, po 8 savaičių galėsite pasirinkti, kurioje iš dviejų terapinių programų norėsite dalyvauti.

  8 savaičių programa

Programa  internetu trunka 8 savaites per kurias bus daug savarankiško darbo ir darbo su jums paskirtu programos psichologu.  Kas savaitę gausite grįžtamąjį ryšį ir kai tik panorėsite galėsite užduoti klausimus bei prašyti patarimų, o atsakymų sulauksite visą savaitę darbo valandomis, išskyrus savaitgalius. Dalyvavimas tyrime „Pagalba tinitui“ reikalauja laiko ir įsipareigojimo. Sulauksite palaikymo ir patarimų iš psichologo, tačiau tikimės, kad prisijungsite ir skaitysite programos medžiagą, gautas žinutes bei atliksite pratimus. Tai yra svarbu, nes norime, kad išmoktumėte strategijų ir technikų, kurios būtų naudingos ir po „Pagalba tinitui" tyrimo. Jei manote, kad šiuo metu tam neturite pakankamai laiko, tuomet geriau palaukti tinkamesnio meto, nes programos sėkmei būtinas aktyvus jūsų įsitraukimas. Jei labai norite išbandyti, tai tikime, kad „Pagalba tinitui“ padės pasijusti geriau ir suteiks priemonių, kurios gali padėti ir ateityje.

  Pakartotinė apklausa 

Po 8 savaičių vyks pakartotinė apklausa, kurioje bus įvertinami programos rezultatai. Siekiant įvertinti terapinės programos ilgalaikius efektus, praėjus 3 mėnesiams ir 1 metams po programos bus prašoma pakartotinai užpildyti klausimynus.

 

 

Projekto komanda


Dr. Jonas Eimontas

Klinikinis psichologas, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkas ir dėstytojas. Atlieka tyrimus ir gilinasi į internetu teikiamos psichologinės pagalbos tematiką.

Dr. Goda Gegieckaitė

Klinikinė psichologė, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkė ir dėstytoja. Atlieka tyrimus psichologinės pagalbos teikimo nuotoliu moksline problematika, klinikinės psichologijos, užsitęsusio gedulo tematika.

Prof. Dr. Gerhard Andersson

Klinikinis psichologas, Linköpingo universiteto profesorius, pirmaujantis tyrėjas nuotolinės psichologinės pagalbos teikimo, nuotolinės kognityvinės elgesio terapijos ir tinito psichologinės pagalbos srityse. Yra vienas iš internetu teikiamos kognityvinės elgesio terapijos skirtos tinitui kūrėjas.

Prof. dr. Eugenijus Lesinskas

Otorinolaringologas-otochirurgas, Santaros klinikų ausų nosies ir gerklės ligų centro vadovas, Vilniaus universiteto profesorius. Mokslinio ir klinikinio domėjimosi sritis yra otologija ir bendroji otorinolaringologija.

 

Prof. dr. Vinaya Manchaiah

Kolorado universiteto profesorius, Kolorado universiteto ligoninės Audiologijos skyriaus direktorius. Jo moksliniai tyrimai daugiausia skirti klausos ir pusiausvyros sutrikimų prieinamumui, įperkamumui ir rezultatams gerinti, skatinant savipagalbą ir naudojant skaitmenines technologijas.

Dr. Eldre Beukes

Anglia Ruskin universiteto Kembridže (Jungtinė Karalystė) dėstytoja ir tyrėja. Jos moksliniai tyrimai susiję su klausos sutrikimų turinčių žmonių gerinimu, kuriant prieinamus ir įrodymais pagrįstus priežiūros modelius. Ji yra knygų "Kognityvinė elgesio terapija spengimui ausyse" ir "Audiologijos mokslinių tyrimų vertinimas ir vykdymas" autorė.

Dr. Jennifer Gans

Klinikinė psichologė, besispecializuojanti girdėjimo, kurtumo, tinito psichologijoje. Dėmesingu įsisąmoninimu grįstos streso mažinimo skirtos tinitui (MBSTR) programos kūrėja.

Donata Vaitiekūnaitė-Zubriakovienė

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja otorinolaringologė.

 

Marius Polianskis

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytojas otorinolaringologas.

George Vlaescu

IT specialistas, programos platformos vystytojas.

Livija Arcimavičiūtė

Vilniaus universito, Psichologijos instituto, Sveikatos psichologijos programos magistro studentė. Gilinasi į internetu teikiamos psichologinės pagalbos tinitui tematiką.

Irena Asačiova

Vilniaus universito, Psichologijos instituto, Klinikinės psichologijos magistro programos studentė. Gilinasi į internetu teikiamos psichologinės pagalbos tinitui tematiką.

 

Dovilė Savickaitė

Vilniaus universito, Psichologijos instituto, Klinikinės psichologijos magistro programos studentė. Gilinasi į tinitą patiriančių asmenų psichologines patirtis.

Nikol Stičinskaitė

Vilniaus universito, Psichologijos instituto, Klinikinės psichologijos magistro programos studentė. Gilinasi į internetu teikiamos psichologinės pagalbos tinitui tematiką.


 

Sąlygos

Toliau pateiktuose tekstuose aprašomos mūsų tyrimų atlikimo taisyklės ir kaip saugome bei naudojame jūsų duomenis.

Etika

Tyrimui vykdyti leidimą suteikė Vilniaus universiteto Psichologinių tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas. Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir bet kada galite jį nutraukti. Tačiau mes darome prielaidą, kad bet kokio nutraukimo atveju apie tai mus informuosite, kad galėtume jus pašalinti iš tyrimo. Iš jūsų surinkta informacija laikoma konfidencialia, ir joks neįgaliotas asmuo negalės sužinoti, kad jūs dalyvavote tyrime, ar išskirti kokį nors asmenį mūsų ataskaitose. Rezultatai nebus pateikiami identifikuota forma ir bus daugiausia aprašomi grupės lygmeniu. Jei norite gauti rezultatų santrauką ir paskelbtų straipsnių kopijas, rašykite šio tyrimų vadovui.

Kas atsitiks su mano duomenimis?

Renkame informaciją apie jūsų amžių, šeiminę padėtį, išsilavinimą ir jūsų atsakymus į klausimynus. Jūs patys sprendžiate, ar norite mums pateikti kokią nors informaciją. Jokie neįgalioti asmenys neturės prieigos prie duomenų. Visi rezultatai yra konfidencialūs (saugomi). Joks pašalinis asmuo nesužinos, kad dalyvavote progamoje, ir negalės matyti, kaip tiksliai atsakėte.

Saugumas

Jūs pildote klausimynus ir dalyvaujate programoje „Pagalba tinitui“  naudodamiesi užšifruota sistema. Prisijungimui galite naudoti savo įprastą el. pašto adresą.

Į jūsų el. pašto adresą siųsime tik priminimus apie susirašinėjimą su programos psichologu ir prašymus užpildyti formas. Nieko daugiau. Visa jautresnė informacija, pavyzdžiui, psichologo sureagavimai į jūsų užpildytus klausimynus ar atsakytus klausimus liks programos „Pagalba tinitui“  puslapyje. Į savo el. pašto adresą galite gauti pranešimą, kad „Pagalba tinitui“  turite laukiančią žinutę, bet ne tai, kas joje parašyta.

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai


Čia galite perskaityti atsakymus į klausimus apie tai, kas žinotina, kai dalyvaujate programoje „Pagalba tinitui“. Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie veiklas programoje, galite sugrįžti prie skyrelio „Štai kaip viskas vyks“. Jei turite klausimą, kuris nėra įtrauktas į sąrašą, rašykite mums el. paštu pagalbatinitui@iterapi.se.

Ar esu anonimiškas?

Savo programos psichologui negalite būti anonimiškas, nes prieš pradedant programą būsite paprašytas užpildyti klausimynus apie tai, kas esate ir kaip jaučiatės. Tačiau visa informacija apie jus ir apie tai, kad jūs dalyvaujate programoje, lieka tik tarp jūsų ir mūsų. Jūsų duomenys yra konfidencialūs ir visa informacija laikoma paslaptyje. Asmens duomenys tvarkomi laikantis įstatymų.

Ką apima pokalbis telefonu?

Jei pagal tai, kaip užpildėte klausimynus, „Pagalba tinitui“ atrodo jums tinkama, kitas žingsnis - mes jums paskambinsime ir užduosime klausimus apie jūsų savijautą. Mes vadovaujamės parengtu tekstu, ir kiekvienas, kuriam skambiname, turi atsakyti į lygiai tokius pačius klausimus. Tai trunka apie 15-20 minučių.

Kas atsitinka su mano atsakymais?

Jūsų atsakymai bus naudojami siekiant įvertinti, ar jums naudingas būtų dalyvavimas programoje, o taip pat siekiant moksliškai įvertinti programos veiksmingumą.

Kodėl mums reikia tiek daug žinoti?

Jūsų atsakymai mums labai padeda atlikti tyrimus, kad  „Pagalba tinitui“ taptų dar geresne pagalbos ūžesiui programa. Todėl Jūsų atsakymai yra svarbūs tiek prieš pradedant programą, tiek po jos, kad ir kaip jaustumėtės, ir nepriklausomai nuo to, ar manote, kad programa yra gera, ar bloga.

Ar privalau jums viską papasakoti?

Ne. Mes negalime Jūsų priversti atsakyti į klausimus ar pasakyti tai, ko nenorite, tačiau tikimės, kad išdrįsite būti sąžiningi. Tada galėsime jums geriau padėti. Kalbant apie klausimus prieš programą, turite atsakyti į viską, kad galėtumėte dalyvauti „Pagalba tinitui“.

Kas yra CBT ir MBSR gydymas?

„Pagalba tinitui“ yra programa pagrįsta psichologiniais metodais, vadinamais kognityvine elgesio terapija (KET) (ang., Cognitive Behavioral Therapy, CBT) ir dėmesingu įsisąmoninimu grįstu streso mažinimu (angl., Mindfulness-based Stress Reduction, MBSR). Programos metu vyks darbas su jūsų mintimis ir tuo, ką manote apie save. Mūsų pačių mintys daro didelę įtaką tam, kaip jaučiamės. Programos metu taip pat dirbame su tuo, ką darote. Taigi su jūsų veikla. Čia tas pats - tai, ką darome, daro didelę įtaką tam, kaip jaučiamės. Anksčiau įrodyta, kad KET yra veiksminga patiriant tinitą. Pastaruoju metu atlikti tyrimai rodo, kad dėmesingumu grįsta terapija taip pat gali veiksmingai padėti sumažinti tinito sukeliamą stresą.

Ar programa gali būti žalinga?

Mums nėra žinoma apie jokią ypatingą riziką, susijusią su programa, kuria naudositės. Žinome, kad daugeliui patiriančių tinitą programoje taikomos intervencijos padeda pasijusti geriau. Norime paskatinti Jus pasinaudoti galimybe gauti pagalbą savo situacijoje, kad nereikėtų visko pakelti vienam!

Ar galima nutraukti dalyvavimą tyrime?

Taip. Prisijungimas prie „Pagalba tinitui“ yra visiškai laisvanoriškas. Jei norite nutraukti registraciją internetu, nustokite pildyti klausimynus. Jei norite atšaukti pokalbį telefonu, pasakykite tai. Taip pat galite nutraukti dalyvavimą programoje kada panorėję. Žinoma, tikimės, kad galėsite dalyvauti visoje programoje, tai padės labiau. Jei nustosite dalyvauti, turite būtinai mums pranešti. Jei mums nepranešite, bandysime su jumis susisiekti ir toliau prašysime užpildyti klausimus.