Psykologisk behandling vid nedstämdhet
och oro via internet

Är du student och känner du dig nedstämd och orkeslös, eller besväras av oro och ångest? Då kan forskningsstudien Puma vara något för dig. Studien utvärderar psykologisk behandling som syftar till att öka välbefinnande och minska  nedstämdhet, oro och ångest.

 

Studien är öppen för studenter vid svenska lärosäten. Du behöver ha fått en inbjudan till din studentmejl för att kunna medverka. Anmälan sker genom att besvara en enkät (länk i mejlinbjudan).

Du som deltar i studien kan logga in här.
Kontakt med studieteamet: puma@iterapi.se

Logga in

Medverkande lärosäten: 

Uppsala universitet (huvudsäte), Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Kungliga Musikhögskolan, Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Röda Korsets Högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Örebro universitet .

 


       

 

Behandlingen i studien består av 8 veckor kognitiv beteendeterapi via internet, med eller utan behandlarstöd.
Behandlingen har tagits fram av forskare och psykologer vid Uppsala universitet och Linköpings Universitet. 
Vi som arbetar med studien är forskare, legitimerade psykologer, psykologer under utbildning samt It-tekniker. 

Vill du komma i kontakt med studieteamet: puma@iterapi.se

Läs mer om forskningsprojektet här

 

Kort om studien

 

Anmälan

Du anmäler dig till studien genom att fylla i en enkät om ditt mående. Om formulären visar att du passar för studien inkluderas du och lottas till behandling som börjar inom 1-2 veckor, alternativt om ca 6 månader.

 

Kognitiv beteendeterapi

Den här studien utvärderar behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom att stegvis öva upp färdigheter och beteendemönster arbetar du för att förändra måendet .

Villkor

Medverkan är kostnadsfri. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Den information som samlas in  används enbart i forskningssyfte.

 

8 veckor

Behandlingen anpassas utifrån dina val utifrån din specifika problematik. Varje vecka tar du del av texter och genomför övningar. I en av grupperna ingår skriftlig återkoppling från  behandlare.

Hela Sverige

Du kan bo varsomhelst eftersom behandlingen sker via internet. Inga fysiska besök krävs för att delta. 

Enkäter

I studien ingår att besvara enkäter under och direkt efter behandlingen, samt 6-, 12- och 24-månader efter studiestart. På detta sätt kan vi utvärdera effekten av behandlingen.

 

Nationell kartläggning och e-hälso-interventioner för psykisk ohälsa bland svenska universitetsstudenter

Svenskt partnerskap i studien The WHO World Mental Health International College Student project (WMH-ICS)

Ansvarig forskare, WMH-ICS Sverige 
Anne H Berman, Professor i klinisk psykologi
Leg psykolog, leg psykoterapeut

Institutionen för psykologi
von Kraemers allé 1A och 1C
751 42 Uppsala