SahaUng

ثبت و رضایتلطفا اطلاعات راجب این پروژه تحقیقی را حتما از طریق این لینک بخوانید.
شما میتوانید اطلاعات کتبی را با بارگیری/ذخیره کردن از اینترنت نگه دارید.
اگر سوالی درباره پروژه و اشتراک در آن را دارید با این ایمیل با ما تماس بگیرید sahaung@iterapi.se
در صورت تمایل امکان دریافت اطلاعات شفاهی را نیز دارید. در این صورت از این خواسته ما را با خبر سازید.

با انتخاب گزینه رضایت دارم و کلیک روی دگمه ثبت شما با شر کت در این پروژه تحقیقی موافقت میکنید و همچنین قبول میکنید که ایمیل شما بر طبق جی دی پی آر در سیستم عامل این پروژه ثبت گردد.

معلومات شخصی شما رمزگذاری شده ذخیره می شوند و معلومات فقط در چارچوب مطالعه پردازش می شوند و توسط تیم پروژه مشاهده می شوند.
شما حق دارید بعد از اینکه درخواست کتبی به ما ارسال شد، درمورد اینکه چه اطلاعات شخصی در مورد شما پردازش می دهیم و چگونه به آن می پردازیم، مطلع شوید. شما همچنین حق دارید تا برای تصحیح اطلاعات شخصی خود که ما در مورد شما پردازش می دهیم، درخواست کنید.

(Required only if you choose to use an email address)