SahaUng

کوکیز

کوکیز در وب سایت ما

ویب سایت از کوکیز به منظور پیگیری و بهبود طراحی ویب سایت و محتوای ارائه شده به بازدید کنندگان استفاده می کند. اطلاعات ذخیره شده در کوکیز از ویب سایت ما حاوی اطلاعات شخصی نیست.

یک کوکی چیست?

کوکی یک فایل متنی کوچک است که هنگام بازدید از ویب سایت برای ذخیره در کمپیوتر یا دستگاه تیلفون همراتان درخواست می کند. برای ارائه دسترسی به بازدیدکننده گان از ویژگی های مختف کوکیز در بسیاری از ویب سایت ها استفاده می شود. اطلاعات موجود در کوکی می تواند برای ردیابی یامرور کاربر در آن سایت استفاده شود‫‫.‬‬

دو نوع کوکی وجود دارد. یکی آنکه فایل را برای مدت طولانی ذخیره می کند و بطور مثال در ویژگی هایی که ازآخرین بازدید کاربردر سایت فعلی به شما خبر می دهد استفاده می شود‫.‬‬
نوع دوم کوکی کوکی های جلسه نامیده می شوند. در حالی که شما در حال مرور یک صفحه هستید، این کوکی به طور موقت در حافظه کمپیوتر شما ذخیره می شود، بطور مثال، برای پیگیری اینکه کدام زبان را انتخاب کرده اید. کوکی های جلسه مدت طولانی در کمپیوتر شما ذخیره نمی شوند، اما با بستن مرورگر یا بروزر تان ناپدید می شود.

مدیریت کوکیز

در مرورگر خود می توانید نحوه ذخیره کوکی ها در کمپیوتر خود را محدود کنید. شما می توانید تنظیم کنید که آیا می خواهید کوکی ها به صورت خودکار ذخیره شوند، اگر می خواهید هنگام درخواست یک ویب سایت برای ذخیره کوکی یا اینکه کوکی ها نباید در کمپیوتر شما ذخیره شوند می توانید تأیید کنید‫.‬
اگر انتخاب کنید که از ویب سایت ما کوکی ها را قبول ندارید، نمی توانید تنظیمات خود را ذخیره کنید. همچنین برای دسترسی به صفحات شخصی خود نمی توانید وارد سیستم شوید.