Denna studie tar inte längre emot nya anmälningar

Anhörigstudien stängde för nya anmälningar tisdagen den 28 februari 2017. Du som redan har anmält dig men inte har blivit kontaktad än kommer förstås att få påbörja programmet och du som redan går programmet kommer att gå vidare som vanligt. Vi vill rikta ett stort tack till alla som går och har gått programmet. Om du har några frågor, mejla på spel@iterapi.se.

Du som redan är med i studien kan logga in här nedan

Studien genomförs på Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet i samarbete med Stockholms universitet och Linköpings universitet.Kort om Anhörigstudien

Anhörigstöd

Vi söker dig som är anhörig till en person med spelproblem, men som vägrar söka hjälp

KBT

Vi utvärderar ett anhörigstöd som är baserat på effektiva tekniker från kognitiv beteendeterapi

Kostnadsfritt

Att delta i denna studie är kostnadsfritt

10 veckor

Anhörigkursen pågår i 10 veckor

Hela Sverige

Du kan bo var som helst i Sverige, eftersom anhörigkursen ges på distans

Rådgivare

Du kommer få stöd och hjälp med kursen av en rådgivare både via e-post och telefon

Om Anhörig­kursen

Anhörigkursen riktar sig till anhöriga till personer med spelproblem. Programmet bygger på tekniker från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och riktar sig till anhöriga som vill ha kvar relationen till spelaren och samtidigt göra något åt situationen.


Målen med Anhörig­kursen

Må bättre

Att vara anhörig till en person med spelproblem kan leda till att man mår sämre.

Minska spelandet

Programmet innehåller konkreta verktyg för att minska spelandet och uppmuntra spelfria beteenden

Motivera spelaren till behandling

Ett viktigt steg för många anhörig är att problemspelaren får professionell hjälp. Programmet innehåller verktyg för att öka spelarens motivation att söka hjälp.

Förbättra relationen

Ofta har relationen mellan anhörig och spelare påverkats negativt av problematiskt spelande.


Arbetet med Anhörigkursen består av att du varje vecka kommer:

 • läsa och förstå textmaterialet varje vecka. Arbeta med hemuppgifter.
 • använda dessa kunskaper i den egna vardagen för att kunna förstå och ändra på din situation.
 • kommunicera med rådgivare via e-post och telefon om det individuella arbetet under veckan.
 • diskuterar med andra anhöriga i vårat forum.

Hur arbetet med programmet går till

Anhörigkursen pågår under 10 veckor. Under dessa veckor kommer du att få jobba med programmet på internet. Varje kapitel innehåller text och övningar som du sedan kan diskutera med din rådgivare. Under studietiden kommer du dessutom att få fylla i några korta självskattningsformulär varje vecka. Efter du genomfört anhörigkursen kommer vi följa upp hur det har gått för dig, detta med hjälp av enkäter du fyller i på internet. Dessa uppföljningsenkäter kommer skickas till din epost 3, 6 och 12 månader efter kursens slut.

Kursen är inte psykoterapi

Anhörigkursen är inte psykoterapi – vi ser det inte som att du behöver behandling. Tanken är att detta är en kurs där vi lära ut olika förhållningssätt som du kan testa. Vi tror det är viktigt att gå in med rätt förväntningar i detta program. Om du primärt söker en samtalskontakt tror vi du blir besviken på vår anhörigkurs.

Personligt stöd

Under anhörigkursen kommer du att ha kontakt med en rådgivare via Internet. Rådgivaren roll är att hjälpa dig med det veckovisa arbetet du gör i kursen. Telefonkontakten är begränsad till 15 minuter i veckan, vilket innebär att du behöver vara beredd att arbeta självständigt.

Rådgivarna i denna studie är psykologer, psykologkandidater och beteendevetare under handledning av erfarna, legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Läs mer om vilka vi är under rubriken Om oss.

Tid och engagemang

Anhörigkursen som erbjuds i denna studie är krävande i tid och engagemang. Som stöd kommer du att ha en rådgivare, men det är du som kommer att utföra arbetet. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med att anmäla sig, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande. Ifall du är motiverad och känner att detta är rätt för dig, har du möjlighet att delta i en vetenskaplig studie som vi tror kommer att hjälpa dig till ett bättre mående och ge dig verktyg för att hjälpa problemspelaren.

Vem kan vara med?

För att ta del av programmet behöver du:

 • vara minst 18 år
 • vara anhörig till en person med spelproblem (pengaspel) som vägrar att gå i behandling
 • du kan vara antingen vän, partner, barn eller förälder till spelaren
 • ha tid att engagera dig under den 10 veckor långa anhörigkursen
 • ha tillgång till dator och Internet
 • ha en e-postadress och mobiltelefon
 • ha möjlighet att läsa 5-10 sidor text i veckan
 • ha möjlighet att göra praktiska övningar i din egen vardag

Vi vill även att du inte gör detta:

 • Samtidigt deltar i något annat anhörigstöd eller samtalsbehandling
 • Varken du eller din anhörige lider av psykossjukdom eller bipolärsjukdom
 • Att du själv har spelproblem

Jag vill gå i behandling tillsammans med spelaren

Anhörigstudien riktar sig enbart till anhöriga till problemspelare. Däremot pågår det just nu en annan studie som riktar sig både till spelare och anhöriga. Studien kallas Spelfrihet tillsammans och tar emot deltagare nu.

Om studien

Upplägg

 • Anmäl dig & besvara frågeformulär

 • Skicka in samtycke

 • Telefonintervju

 • Genomför programmet under 10 veckor

Start direkt eller efter 10 veckor

Om det bedöms att den har studien passar dig kommer du antingen att starta programmet direkt eller efter 10 veckor. Om du startar efter 10 veckor kommer du bli ombedd att svara på några korta frågeformulär varje vecka. Syftet med det upplägget är att alla ska få ta del av den här anhörigkursen, samtidigt som vi lär oss mer om din situation innan du startar kursen. Med andra ord så finns det ingen placebo-grupp, utan alla som anmäler sig får ta del av det riktiga programmet – antingen direkt eller efter 10 veckor

Kostnader och ersättning

Att delta i studien är helt kostnadsfritt. Eventuella kostnader för exempelvis inköp av dator eller internetuppkoppling betalas dock inte ut. Ingen försäkring är tecknad.

Etik

Denna studie är godkänd av Etikprövningsnämnden. Vi som arbetar med studien är legitimerade psykoterapeuter, legitimerade psykologer, psykologer under utbildning och beteendevetare.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studiens administrering. De data som samlas in från undersökningen behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på vem som har deltagit eller urskilja någon enskild individ i rapporteringen av resultatet. Utfallet kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad kan du få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar.

Säkerhet

Kontakten med oss sker via ett krypterat kontakthanteringssystem. Till detta behöver du en e-postadress. Du kan naturligtvis använda din egen e-postadress i kommunikationen med oss. Om du känner dig osäker på sekretessen på nätet, vilket alla alltid borde göra, och är orolig att någon ska fånga upp dina meddelanden på vägen, rekommenderar vi dig att använda en e-post med stöd för SSL-kryptering av kommunikationen. Populära eposttjänster som gmail.com använder SSL som standard.

Slutet kontaktsystem

Den information som vi skickar via vanlig e-post är endast i form av påminnelser. Skulle det vara någon mer känslig information, så som återkoppling på dina svar på frågebatteriet vid anmälan, kommer de meddelandena att skickas inom det slutna kontakthanteringssystemet. Du får då ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i kontakthanteringssystemet, men det står inte vad meddelandet är.

Starkt lösenord och tvåfaktorautentisering

Du loggar in i kontakthanteringssystemet med din anonyma automatgenererade studiekod och ett starkt lösenord. Skulle du tappa bort studiekoden eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas ut via SMS (så kallad "två-faktorsautentisering").

Om oss

 • Per Carlbring

 • Professor, leg. psykolog

 • Mer info
 • Clara Gumpert

 • Docent, leg. läkare

 • Mer info
 • Gerhard Andersson

 • Professor, leg. psykolog

 • Mer info
 • Kristoffer Magnusson

 • Doktorand, leg. psykolog

 • Mer info
 • Anders Nilsson

 • Doktorand, leg. psykolog

 • Mer info

Villkor

Personuppgiftslagen

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. All resultat behandlas under sekretess, och ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form, och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Stockholms universitet med kontaktperson Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet. Hans kontaktuppgifter finns här.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta, klicka här för att lära dig mer om cookies!

Ikoner är skapade av Freepik, Designmodo, Elegant Themes, Sarfraz Shoukat, Situ Herrera, SimpleIcon, Icons8 från www.flaticon.com

Sidan är skapad av Kristoffer Magnusson