0

Behandling för personer med spelproblem och deras anhöriga

Spelfrihet Tillsammans är stängt för nya anmälningar. Vi analyserar nu resultaten för alla som har deltagit i programmet. Resultaten kommer att publiceras i olika vetenskapliga tidskrifter under 2018 och 2019. Du kan läsa om resultaten från den inledande pilot-studien här
 Vi vill rikta ett stort tack till alla som går och har gått programmet. Om du har några frågor, mejla på info@spelfri.se.

Välkommen till Spelfrihet tillsammans! Det här programmet vänder sig till dig som har svårt att kontrollera ditt spelande (spel om pengar) och till dig som är anhörig till en person som har svårt att kontrollera sitt spelande. Ni deltar i programmet tillsammans under tio veckor med stöd och råd från rådgivare. 

Ungefär 165 000 personer i Sverige beräknas ha allvarliga problem med spel om pengar. Tillsammans med dem bor det cirka 280 000 anhöriga som i olika grad påverkas av spelandets negativa konsekvenser. Därför genomför nu forskare vid Karolinska institutet i Stockholm en studie som undersöker effekten av psykologisk behandling för både den som spelar och för en anhörig till den som spelar. Syftet är att ta reda på hur effektiv behandling är när man involverar en anhörig och om effekterna håller i sig över tid. Både den som spelar och en anhörig behöver registrera sig. 

 Film

Spelfrihet tillsammans är en forskningsstudie som genomförs vid Centrum för Psykiatriforskning vid Karolinska institutet och Stockholms Läns Landsting i samarbete med Stockholms universitet och Linköpings universitet. Spelfrihet tillsammans bygger på tekniker från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och är helt kostnadsfritt för dig som deltar.

Under flikarna till vänster hittar du mer information om programmet, hur du anmäler dig och om oss som står bakom Spelfrihet tillsammans. Om du är anhörig till en person som har spelprobelm men som inte vill delta i Spelfrihet tillsammans kan du istället anmäla dig till studien Anhörigstudien.