0

Vem kan vara med?

Spelfrihet tillsammans är en forskningsstudie vilket gör att det finns en del speciella krav på vilka som kan delta. Vi vänder oss till både den som har spelproblem och en anhörig. För att påbörja programmet behöver båda anmäla sig till studien.

Spelfrihet tillsammans vänder sig till dig som:

  • har svårt att kontrollera ditt spelande (spel om pengar) och tror att du skulle kunna få stöd av en anhörig (till exempel partner, syskon, vän eller förälder) eller

  • själv är anhörig till en person som du upplever har svårt att kontrollera sitt spelande (och som kan tänka sig att delta i studien).

  • är över 18 år.

  • kan läsa och skriva svenska.

  • har tillgång till dator och internetuppkoppling.

  • är medveten om och accepterar att ni lottas till en av två olika behandlingsgrupper vars upplägg skiljer sig åt.

Du ska inte

  • redan gå i annan behandling för spelberoende.

  • som anhörig ha spelproblem.

  • lida av problematik som bäst behandlas av psykiatrin (t ex. psykos eller depression).

​Om du uppfyller kraven kommer vi att be dig skicka in en skriftlig samtyckesblankett för att du ska kunna delta i studien. Både den som spelar och den som är anhörig behöver registrera sig. Ju fortare båda registrerar sig desto fortare kan ni påbörja programmet.