0

Om oss

Spelfrihet tillsammans är en forskningsstudie som genomförs vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet/Stockholms Läns Landsting i samarbete med Stockholms Universitet och Linköpings Universitet. 

Vi som arbetar med studien är:

Clara Gumpert, Docent, leg. läkare

Clara Gumpert är barn- och ungdomspsykiater, forskare och sektionschef vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet/Stockholms Läns Landsting. Hon disputerade år 2001 på en avhandling om metoder att bedöma barns trovärdighet vid rättegångar om sexuellt utnyttjande.

 

Per Carlbring, Professor, leg. psykolog

Per Carlbring avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala Universitet. År 2002 fick han legitimation som psykolog och 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Avhandlingen är än idag den mest nedladdade vid hela Uppsala Universitet. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings Universitet som postdoktor i fyra år. Under den tiden hann han även utbilda sig till leg. psykoterapeut vid Uppsala universitet samt bli docent vid Linköpings universitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor i Umeå. 2013 flyttade Carlbring till Stockholms universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Huvudfokus för Carlbrings forskning är behandling via internet.  

 

Gerhard Andersson, Professor, leg. psykolog

Gerhard Andersson är legitimerad psykolog och leg. psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via InternetHan är professor vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings Universitet samt Karolinska Institutet. Andersson har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssätte utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

 

Anders Nilsson, Doktorand, leg. psykolog

Anders Nilsson är legitimerad psykolog och arbetade tidigare med behandling av spelberoende med KBT-behandling vid Spelberoendeteamet vid Danderyds sjukhus. Anders är nu doktorand i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet där han forskar om effekten av att involvera anhöriga i behandling av spelberoende.

 

Kristoffer Magnusson, Doktorand, leg. psykolog

Kristoffer Magnusson är legitimerad psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet. Tidigare arbetade Kristoffer med KBT-behandling av spelberoende. Kristoffers avhandling handlar om anhöriga till personer med spelberoende.

 

George Vlaescu, IT-systemförvaltare

George Vlaescu är IT-systemförvaltare vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. George svarar på frågor som rör webbsidor, enkätsystem och kontakthanteringssystem.