0

Samtycke

Spelfrihet Tillsammans stängde för nya anmälningar onsdagen den 11 januari 2017. Du som redan har anmält dig men inte har blivit kontaktad än kommer förstås att få påbörja programmet och du som redan går programmet kommer att gå vidare som vanligt. Vi vill rikta ett stort tack till alla som går och har gått programmet. Om du har några frågor, mejla på info@spelfri.se.

För dig som redan har anmält dig till projektet behöver, efter du har registrerat din e-postadress, skriva under och skicka in en blankett där du skriftligen ger ditt samtycke till att delta i projektet och till att vi hanterar personuppgifter om dig. Be oss skicka samtyckesblanketten till dig med ett förfrankerat svarskuvet. Du kan även ladda ner samtyckesblanketten härifrån och skicka in den till oss, helt kostnadsfritt. Både den som spelar och som är anhörig behöver skicka in samtyckesblanketten, men ni kan självklart göra det i samma kuvert.

Ladda ner: Samtyckesblanketten