0

Registrering

Genom att markera "jag samtycker" samtycker du till att din e-postadress lagras på iterapi.se enligt personuppgiftslagen för administrering av webbformulär.
Dina personuppgifter lagras krypterat och dina enkätsvar lagras tillsammans med en unik kod som binder dina svar till din krypterade profil. Insamlade data kommer endast att behandlas inom studiens ramar och beskådas av teamet som finns på sidan "Om oss".
För vår vidare behandling av dina personuppgifter och ditt deltagande kommer du senare att behöva skriva ut, underteckna och skicka in den blankett som finns på sidan "Samtycke".
För att delta i studien behöver även den du ska gå programmet med registrera sig.