TAVRE

Rädd för höjder?

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, i samarbete med Linköping universitet, söker deltagare till en studie om hur modern Virtual Reality-teknik (VR) kan användas för att behandla höjdrädsla. Med hjälp av VR skapas en fängslande virtuell verklighet, som både är trygg och utmanande. VR-behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering, det vill säga att du under trygga, kontrollerade former får pröva på att utsätta dig för höjder.

Läs mer under rubriken Om studien.