TAVRE

Om oss

Per Carlbring, ansvarig forskare

Professor Per Carlbring är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han har forskat kring dator- och internetbehandlingar sedan år 1999. Förutom att vara föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska insitutionen (vid Stockholms Universitet) är han även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på: www.carlbring.se Det går också bra att ringa på 08-163920 eller 070-666 7 666.

Philip Lindner, projektledare

Philip Lindner är leg. psykolog, med. dr., och projektleder studien. Philip har sysslat med VR-forskning sedan 2015 och är nu involverade i ett flertal projekt där VR-behandling för ångest, agitation och smärta prövas ute på kliniker med reguljära patienter. Utöver sin forskning på Stockholms universitet arbetar Philip kliniskt och med forskning på internetbehandling på Stockholm Beroendecentrum.

 

Uppsatsstudent

Uppsatsstudent

 

Pola Sali

Pola läser termin åtta på psykologprogrammet och är en av sessionsledarna i studien.

 

Amanda Bangstad

Amanda läser termin åtta på psykologprogrammet och är en av sessionsledarna i studien.

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare och pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller digital psykologisk behandling. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Personlig hemsida: www.GerhardAndersson.se

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.