UTMED

Välkommen

Utveckling mot förbättrat mående efter depressionsbehandling - UTMED

Har du varit nedstämd eller deprimerad?

Då har du möjlighet att vara med i forskningsstudien UTMED där vi utvärderar olika metoder för att förhindra återfall i depression. I studien undersöks om internetförmedlad återfallsprevention med psykologkontakt och olika typer av internetförmedlade kontroller av psykiskt mående kan minska återfallsrisken efter depressionsbehandling. Behandlingen har tagits fram av forskare och psykologer från flera universitet i Sverige. Det kostar inget att vara med.

Om du har frågor går det bra att kontakta Olof Johansson på utmed@iterapi.se

Om du redan deltar i projektet kan du logga in här:

» Logga in