UTMED

Välkommen

Utveckling mot förbättrat mående efter depressionsbehandling - UTMED

Denna webbplats är för dig som redan deltar i studien - rekryteringen är stängd

I forskningsstudien UTMED utvärderas olika metoder för att förhindra återfall i depression. I studien undersöks om internetförmedlad återfallsprevention med psykologkontakt och olika typer av internetförmedlade kontroller av psykiskt mående kan minska återfallsrisken efter depressionsbehandling. 

Om du har frågor går det bra att kontakta Olof Johansson på utmed@iterapi.se

Deltagare i projektet kan logga in här:

» Logga in