UTMED

Så här går studien till 

Frågeformulär online och samtycke

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via skattningsformulär online. Du kommer även behöva fylla i ett formulär kring samtycke till deltagande i studien som du skickar till oss.

Telefonintervju

När du fyllt i frågeformuläret bokas du in till en telefonintervju. Intervjun tar upp till 30 minuter och genomförs av personal i projektet. Under intervjun får du frågor om hur du mått tidigare och hur du mår idag, på så sätt kan vi bedöma om dina besvär passar studiens syfte, alltså om du kan dra nytta av att delta. 

Lottning till grupp

Om vi bedömer att du uppfyller kriterierna för deltagande lottas du till en av tre grupper:

  1. Täta kontroller av psykisk hälsa och rådgivning
  2. Kontroller av psykisk hälsa och rådgivning
  3. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi – iKBT 

Du kan läsa mer om de olika grupperna under fliken Behandling och uppföljning i menyraden till vänster. 

Start

Du startar ditt deltagande några veckor efter din telefonintervju. Beroende på vilken grupp du hamnar i kommer ditt deltagande i studien se lite olika ut. De flesta kontroller av ditt mående görs online och du behöver även vid några tillfällen medverka på telefonintervju kring ditt mående. Studien pågår under ett år och avslutas med en telefonintervju 12 månader efter det att du satt igång.