01

Väntelistan


Anmälan till väntelista

Vi har nu stängt möjligheten att anmäla sig till den första omgången av studien. Om du är fortsatt intresserad så anmäl dig/er till vår väntelista.

Kontakta Professor Per Carlbring om du har några frågor.