01

Väntelistan


Anmälan till väntelista

Vi har nu stängt möjligheten att anmäla sig till den första omgången av studien. Om du är fortsatt intresserad så anmäl dig/er till vår väntelista.

Kontakta Professor Per Carlbring om du har några frågor.


Genom att markera "jag samtycker" samtycker du till att din e-postadress lagras i vårt system enligt personuppgiftslagen.
Dina personuppgifter lagras krypterat och data kommer endast att behandlas inom studiens ramar och beskådas av teamet som finns på sidan "Om oss".
Du har rätt att, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig eller begära borttagning av dessa uppgifter.