Lämna sidan nu

Välkommen till DELTA - en hemsida och studie om våld i nära relationer

Känner du att allt inte står rätt till i din relation? Undviker du att berätta för andra att du ibland behandlar din partner på ett sätt som inte är bra? Har det hänt att du utsatt din partner för någon form av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld? I så fall är du långt ifrån ensam. Den här hemsidans syfte är att hjälpa dig i beslutsfattandet kring huruvida du ska göra något åt din situation eller inte. Du förblir anonym genom hela processen.

Vem DELTA riktar sig till

DELTA riktar sig till dig, oavsett kön eller sexuell läggning, som:

 • Är 18 år eller äldre

 • Utsätter din partner för någon typ av våld i din nuvarande relation

 • Har haft funderingar kring om och hur du skulle kunna förändra din situation

 • Inte befinner dig i någon form av juridisk konflikt med din partner

 • Inte är djupt deprimerad eller har självmordstankar (om så är fallet, klicka här)

 • Inte har barn i hemmet som blir direkt utsatta för våld (om så är fallet, klicka här)

Stämmer det här in på dig? Då skulle du kunna bli hjälpt av DELTA, oavsett om du precis har börjat lägga märke till att någonting är fel i din relation eller om du har vetat om det länge.

Om DELTA

DELTA är ett interaktivt stöd för dig som utsätter din partner för någon typ av våld och är osäker på om och i så fall hur du ska göra något åt situationen. DELTA erbjuder stöd, information och handlingsalternativ med utgångspunkt både i din egen situation och i forskning. DELTA bör inte ses som en behandling eftersom all feedback sker automatiserat och du inte kommer att ha personlig kontakt med någon behandlare. DELTA-projektet genomförs vid Linköpings universitet och består av två delar, en hemsida och en studie.

Hemsidan

Hemsidan består av:

 • Frågor om din relation och din livssituation, hur det våld som pågår i relationen ser ut och om psykisk ohälsa.

 • Individanpassad återkoppling som baseras på dina svar.

 • Information om våld i nära relationer och var man kan vända sig om man vill ha hjälp.

Att gå igenom hemsidan:

 • Hela hemsidan tar ungefär 30-60 minuter att gå igenom. Vill du gå igenom sidan snabbt fokuserar du på frågeformulären och deras tillhörande återkoppling.
 • Du kan välja att avsluta när som helst, men om du stänger ner sidan i förtid kommer du inte att kunna ta del av all återkoppling och inte heller få tillgång till alla informationstexter. Tyvärr går det av anonymitetsskäl inte att spara information och tanken är att du ska gå igenom hela DELTA vid ett tillfälle. Om du av någon anledning avbryter behöver du alltså börja om från början igen.

 • DELTA är utrustad med en Lämna sidan nu-knapp som du hittar längst upp till höger. Den kan användas om du snabbt behöver lämna sidan och du kommer då att slussas vidare till www.google.se.

 • För att dölja ditt besök kan du rensa webbhistoriken efter du lämnat DELTA, alternativt kan du välja att besöka DELTA i webbläsarens så kallade inkognitoläge. Läs mer om detta här.

 • För att DELTA ska fungera optimalt rekommenderas att du använder en uppdaterad webbläsare.

Studien

DELTA är en del av ett större projekt som undersöker på vilket sätt internetbaserade insatser kan vara till hjälp för personer som lever i relationer där det förekommer våld. Hemsidan DELTA kommer att utvärderas via studien DELTA. Om du väljer att delta i studien får du dels hjälp i beslutsfattandet kring huruvida du ska göra något åt din situation eller inte och dels är du med och bidrar till vidareutvecklingen av hemsidan. Utformandet av och forskningen kring DELTA bedrivs inom Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) vid Linköpings universitet. I projektgruppen finns psykologkandidater, legitimerad psykolog och professor Gerhard Andersson. Projektet sker i samarbete med Socialstyrelsen.

Teoretisk grund

Hemsidan DELTA grundar sig Motiverande Samtal (MI). Det är en metod som visat sig vara till hjälp för många som står inför beslut om en eventuell förändring i livet. Inför en förändring är det vanligt att uppleva ambivalens, det vill säga att samtidigt både vilja förändra och att inte vilja göra det. Inom MI lyfter man fram personliga för- och nackdelar och utgår från din egen motivation till förändring.

Tror du att DELTA skulle kunna vara någonting för dig? Klicka då på "Nästa”.

Depression är ett tillstånd som drabbar många. Att ibland vara nedstämd är en naturlig del av livet, men nedstämdheten kan också bli ett mer varaktigt och allvarligt problem. Det är vanligt med återkommande tankar på döden och tankar på att skada sig själv. Om så är fallet för dig är det viktigt att du omedelbart söker hjälp, antingen via din vårdcentral eller via din psykiatriska öppenvårdmottagning. Du kan få hjälp att hitta en vårdinstans nära dig på www.1177.se.

Barn som utsätts för fysisk- eller psykisk misshandel av en vuxen i hemmet upplever oftast ett stort lidande. Våld riktat mot barn är oförsvarbart. Om det finns barn i ditt hem som utsätts för detta är det viktigt att du försöker skydda och hjälpa barnet/barnen därifrån. Trots att det kan vara svårt att hantera en sådan situation är det viktigt att göra allt du kan för att våldet som förekommer ska upphöra, alternativt ordna annat boende för barnen. I första hand är det socialtjänsten som ansvarar för dessa ärenden. Det är också viktigt att nämna att det råder anmälningsplikt för professionella som möter barn som blir utsatta för eller bevittnar våld.

De flesta moderna webbläsare har ett så kallat inkognitoläge där webbhistorik, sökhistorik och andra spår rensas när du stänger webbläsaren. Eventuella filer som du laddar ner kommer dock att vara kvar på din dator. Du kan också rensa webbhistoriken och eventuella cookies efter ditt besök på denna sida.

Aktivera inkognitoläge

Såhär aktiverar du inkognitoläge i olika webbläsare:

 • Internet Explorer: Tryck in Ctrl+Skift+P på tangentbordet eller gå till Verktyg->InPrivate-surfning.
 • Mozilla Firefox: Tryck in Ctrl+Skift+P på tangentbordet eller klicka på Firefox-menyn och välj "Nytt privat fönster".
 • Google Chrome: Tryck in Ctrl+Skift+N på tangentbordet eller klicka på menyn och välj "Nytt inkognitofönster".
 • Apple Safari: Klicka på Safari och välj "Privat surfning".
 • Opera: Tryck in Ctrl+Skift+N på tangentbordet eller klicka på Opera-menyn och välj "Nytt privat fönster".

Rensa webbhistorik och cookies

 • Internet Explorer: Tryck in Ctrl+Skift+Del på tangentbordet eller gå till Verktyg->Ta bort webbhistorik. Markera det som ska tas bort och klicka på Ta bort.
 • Mozilla Firefox: Tryck in Ctrl+Skift+Del på tangentbordet eller klicka på Firefox-menyn och välj Historik->Rensa ut tidigare historik. Välj från vilket tidsintervall du vill rensa och under Detaljer kan du markera vad som ska tas bort. Klicka på Ta bort.
 • Google Chrome: Tryck in Ctrl+H på tangentbordet eller klicka på menyn och välj Historik, sedan "Ta bort webbinformation". Välj från vilket tidsintervall du vill rensa och markera vad som ska tas bort. Klicka på Rensa webbinformation.
 • Apple Safari: Gå till Inställningar->Safari och välj Rensa historik, sedan Rensa cookies och data.
 • Opera: Gå till Arkiv->Inställningar, välj Historik och sedan Rensa nu.