Om Studie.nu

Hem

Om studie.nu

Viktig information

En intresseanmälan betyder inte automatiskt att du kommer att få behandling. Om du är i akut behov av behandling kontakta då Sjukvårdsrådgivningen (tfn 1177) och den Nationella hjälplinjen (020-22 00 60).

Andra resurser är jourhavande kompis (020-222 444), jourhavande medmänniska (020-22 00 06) och jourhavande präst (08-702 15 80).

Fundera även på om individuell Kognitiv beteendeterapi kanske skulle kunna vara något för dig. Läs mer på www.kbt.nu (öppnas i nytt fönster)

Samtliga behandlingar är etikgranskade och deltagande är alltid kostnadsbefriat. De etiska forskningsprinciper för respektive behandlingsstudie återfinns på respektive studies egen hemsida. Observera att informationen som återges här endast kan ge en fingervisning om hur kommande studier kommer att vara upplagda. Inför varje ny studie tillfrågas man specifikt om deltagande och får läsa aktuell information.

Hitta oss på Facebook Följ @studiepunktnu på Twitter