Psykologisk behandling

Här kan du anmäla ditt intresse för eventuellt kommande behandlingsstudier vid institutionerna för psykologi (eller motsvarande) vid Linköpings Universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Örebro universitet samt vid Karolinska Institutet.

Samtliga behandlingar är etikgranskade och deltagande är alltid kostnadsbefriat. De etiska forskningsprinciper för respektive behandlingsstudie återfinns på respektive studies egen hemsida. Observera att informationen som återges här endast kan ge en fingervisning om hur kommande studier kommer att vara upplagda. Inför varje ny studie tillfrågas man specifikt om deltagande och får läsa aktuell information.

@studiepunktnu på Twitter

Hitta oss på Facebook Följ @studiepunktnu på Twitter