Studier med antagning just nu

Hem

Studier med antagning just nu

Internetbaserad terapi för farsi/dari-och arabisktalande ungdomar

Nu är det möjligt för ungdomar att anmäla sig till vårt nystartade forskningsprojekt där farsi/dari-och arabisktalande ungdomar mellan 15-26 med lätt till medelsvåra psykologiska svårigheter kan få tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Deltagarna kan få hjälp med en eller flera svårigheter. All information finns på tre språk på startsidan för projektet. Ungdomarna behöver själva anmäla sig. Dela gärna.

Läs mer och anmäl dig!

Självhjälpsbehandling vid ångest och/eller depression över internet

Besväras du av oro eller ångest? Eller känner du dig nedstämd, trött eller orkeslös? Upplever du sällan eller aldrig glädje? Om svaret på någon av dessa frågor är ja kan den här forskningsstudien vara något för dig.

Läs mer och anmäl dig här!

Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse?

Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag? Vi söker personer 18-65 år som lider av post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/ Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen.

Läs mer och anmäl dig här!

Bulimi och hetsätningsproblematik?

Behandlingen riktar sig till vuxna med bulimi och hetsätningsproblematik och grundar sig på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E).

Läs mer och anmäl dig här!

Hitta oss på Facebook Följ @studiepunktnu på Twitter