0

Upplever du försämrat psykiskt mående på grund av klimatet?

I samband med pågående klimatförändringar kan livet kännas extra tufft. Det är inte ovanligt att känna nedstämdhet, oro eller ensamhet. Många kan även uppleva stress och ha sömnproblem. När problemen påverkar ens vardag kan psykoterapeutisk hjälp behövas. Vid Linköpings Universitet bedrivs idag flera studier på psykologisk behandling förmedlat via internet, med lovande resultat.


Uppdatering: Vi kan tyvärr inte ta emot fler nyanmälningar till studien. Du kan fortfarande registrera dig på väntelistan genom att klicka på Anmälan. Du får då uppdateringar ifall vi öppnar anmälan igen framöver. För att se liknande studier kan du också besöka webbsidan www.studie.nu.

ClimateCope är en internetbaserad psykologisk behandling som syftar till att minska psykologiska problem och svårigheter som uppstått eller förvärrats i samband med klimatförändringar och dess konsekvenser. I studien får du behandling och stöd via en hemsida, en säker plattform, på internet. Behandlingen ClimateCope utgår från kognitiv beteendeterapi, vilket vanligen benämns som KBT, och har arbetats fram av forskare och psykologer vid Linköpings Universitet. Behandlingen ingår i ett forskningsprojekt med Linköpings Universitet som forskningshuvudman.

KBT är ett sätt att behandla problem med nedstämdhet, ångest, oro och stress – och metoden har visat sig fungera för många. Vi som arbetar med ClimateCope-studien är legitimerade psykologer, psykologer under utbildning, legitimerade psykoterapeuter, läkare samt IT-tekniker. Vi har alla tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

 
 

Kort om ClimateCope

Personlig vägledning

Du som deltar i ClimateCope-studien kommer få stöd och vägledning genom behandlingen via hemsidans meddelandefunktion.

KBT

Du får läsa texter och göra övningar som baseras på en psykologisk behandlingsmetod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i ClimateCope, eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan och efter behandling.

8 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på behandlingen som håller på i 8 veckor.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 

Så här går processen till

 
 
 • Frågeformulär online

 • Telefonintervju

 • Lottning

 • Behandling i 8 veckor

 • Frågeformulär & telefonintervju

 •  

Frågeformulär online

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via olika skattnings- och frågeformulär. Det tar ungefär 30 till 45 minuter och du behöver inte göra allt vid samma tillfälle.

Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för en intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du får möjlighet att delta i projektet eller inte.

Lottning

Ett syfte med studien är att undersöka huruvida internetförmedlad KBT kan underlätta hantering av symtom på psykisk ohälsa till följd av klimatförändringar, och därför kommer du lottas till att antingen få påbörja den 8 veckor långa behandlingen direkt eller om du sätts på väntelista i ca 8 veckor innan behandlingen sätter igång.

Behandling i 8 veckor

Internetbehandlingen sker under 8 veckor och kommer vara anpassad till din specifika problematik. Du kommer få veckovis återkoppling via textmeddelanden och kommer kunna ställa frågor och efterfråga vägledning när du vill, med svar under hela veckan på kontorstider med undantag för helger. Din behandlare kommer vara psykologkandidater med motsvarande psykoterapiutbildning under handledning av legitimerade psykologer.

Deltagande i ClimateCope-studien kräver tid och engagemang. Du kommer få stöd och råd, men vi förväntar oss att du är med och läser texter och gör övningar. Detta krävs eftersom vi vill att du ska lära dig strategier och tekniker som är användbara även efter ClimateCope. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med att anmäla dig, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande. Vill du verkligen göra ett försök, då tror vi att ClimateCope kommer att hjälpa dig till ett bättre mående och ge dig verktyg som kan hjälpa dig även i framtiden.

Frågeformulär & telefonintervju

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som utvärderar behandlingens resultat. Dessa formulär kommer även att fyllas i 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring. Efter behandlingen kommer du bli uppringd för att boka in en avslutande telefonintervju där vi vill höra hur du har upplevt behandlingen.

 

Vem kan vara med? 

 

Vi söker dig som:

 • Upplever dig ha påverkats psykiskt negativt av klimatförändringarna och/eller dess konsekvenser.
 • Är över 18 år.
 • Talar och förstår svenska.
 • Har svenskt personnummer.
 • Har tillgång till internet och dator eller mobiltelefon.
 • Har möjlighet att delta aktivt under 8 veckor.

Är du med i ClimateCope så kan du inte samtidigt:

 • Genomgå en annan psykologisk behandling eller stödsamtal.
 • Lida av en psykossjukdom, bipolär sjukdom, personlighetssyndrom eller missbruk.
 • Gjort medicinförändringar kopplade till psykisk ohälsa inom de senaste tre månaderna.
 

Om du på grund av dessa kriterier inte har möjlighet att delta i studien, men ändå upplever att du behöver hjälp med dina besvär, rekommenderar vi dig att kontakta din lokala vårdcentral. Du kan också ringa 1177 om du vill få råd kring hur du kan gå vidare. Om det är akut och du har tankar på att skada dig själv eller andra, hör av dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning.

 

Vanliga frågor

 

Här kan du läsa svar om vad som gäller när du är med i ClimateCope. Vill du veta mer detaljer om själva behandlingsveckorna så kan du läsa under menyfliken Så går det till.
Har du en fråga som inte står med, mejla till climatecope@iterapi.se Vi läser varje vardag!

 

Är jag anonym?

Du kan inte vara anonym för din behandlare då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vad innebär telefonintervjun?

Verkar ClimateCope passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären, så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om ditt mående. Vi följer en färdig text, och alla som vi ringer får svara på exakt samma frågor. Det tar ca 15-20 min.

Vad händer med mina svar?

Vi kommer att presentera hur det gick i studien för forskare, men då beskriver vi med statistik. Man ser alltså inte vilka personer som varit med.

Varför måste vi veta så mycket?

Dina svar hjälper oss mycket i vår forskning att göra ClimateCope till en ännu bättre behandling för klimatrelaterad psykisk ohälsa. Därför är dina svar viktiga, både före och efter behandlingen, hur du än mår och oavsett om du tycker behandlingen är bra eller dålig.

Måste jag berätta allt?

Nej. Vi kan inte tvinga dig att svara på frågor eller att säga någonting du inte vill, men vi hoppas att du vågar vara ärlig. Vi kan hjälpa dig bättre då. När det gäller frågorna innan behandlingen så behöver du svara på allt för att kunna vara med i ClimateCope.

Vad är KBT för behandling?

ClimateCope baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar vi med både dina tankar och beteenden kopplat till klimatkrisen och den information du tar del av i samband med denna kris. Vi utgår från att både tankar och beteenden påverkar hur vi mår. Här handlar det inte om att bli av med din klimatångest, utan att hitta mer hjälpsamma sätt att hantera den på. KBT har visat sig vara en effektiv behandling för flera slags psykologiska svårigheter, såsom ångest, nedstämdhet, oro, stress och sömnproblem.

Kan behandlingen vara skadlig?

Vi känner inte till några speciella risker med den psykologiska behandling som du kommer att få. Det vi vet är att den hjälper många med olika typer av psykologiska svårigheter, såsom nedstämdhet och ångest eller oro att må bättre. Vi vill uppmuntra dig att ta chansen att få hjälp med din situation så du slipper bära allt ensam!

Går det att avbryta?

Ja, det går. Det är helt frivilligt att vara med i ClimateCope. Vill du avbryta din anmälan på nätet, sluta fylla i frågor. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Om du slutar så måste du berätta att du slutar via ClimateCope-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.

 

Om oss

 
 
 • Gerhard Andersson

 • Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
  Projektledare

 • Mer info
 
 • Matilda Berg

 • Psykolog
  Klinisk handledare

 • Mer info
 
 • Emma Byggeth

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Julia Engström

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Amanda Bengtsson

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Moa Lundin

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Nike Lindhe

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Mikael Ludvigsson

 • Psykiatriker

 • Mer info
 
 
 • George Vlaescu

 • IT-administratör

 • Mer info

 

Anmälan

Så kommer anmälningsprocessen att se ut:

 • 1. Kolla att du uppfyller kraven i "Vem kan vara med?"

 • 2. Registrera dig

 • 3. Svara på frågeformulär. Det tar ca 30-45 min. Du kan pausa och fortsätta senare

 • 4. Vi tittar på dina svar och kontaktar dig

 •  

Öppna registreringen

 

Villkor

 

Texterna här under beskriver regler för att genomföra vår forskning, och hur vi skyddar och använder dina uppgifter.

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultat kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad av att få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla vår forskningsledare Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet.

Personuppgiftslagen och GDPR

Vi samlar in uppgifter om ditt namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Alla uppgifter kommer enbart behandlas av oss inom forskargruppen och bara användas i forskningssyfte. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss och det är enbart de uppgifter du lämnar själv som vi kommer ta del av. Alla uppgifter och resultat har sekretess (är skyddade) och hanteras enligt GDPR. Dina personuppgifter kommer lagras i 10 år. Du har alltid rätt till att återkalla ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter, och vi raderar då alla uppgifter om dig. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt till att inge klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Linköpings universitet med kontaktperson Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet.

Säkerhet

Du fyller i frågeformulär och går i behandling i ClimateCope via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Om du känner dig osäker om säkerheten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos t ex ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig.

Slutet kontaktsystem

Till din mejladress kommer vi bara att skicka påminnelser om att skriva med din behandlare och fylla i formulär. Inget annat. Skulle det vara någon mer känslig information, såsom återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på ClimateCope-sidan för att läsa. Du kan få ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i ClimateCope, men inte vad det står i meddelandet.

Starkt lösenord

Du loggar in i ClimateCope med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS. Alternativ till att logga in med engångskod är att använda dig av mobilt BankID vilket du kan aktivera efter första gången du loggat in på ClimateCope-hemsidan.

 

Ikoner är skapade av Freepik, Designmodo, Elegant Themes, Sarfraz Shoukat, Situ Herrera, SimpleIcon, Icons8 från www.flaticon.com