0

הליך ההרשמה למחקר

  הרשמה באתר ומילוי שאלונים

על מנת להשתתף במחקר, יש להירשם תחילה לאתר בעמוד ההרשמה, כדי שנוכל להמשיך בתקשורת עמך. ההרשמה לאתר נעשית באמצעות רישום כתובת דוא"ל. לאחר סיום תהליך ההרשמה, תשלח באופן אוטומטי הודעת דואר אלקטרוני עם מספר שאלונים אותם יש למלא. השאלונים קצת ארוכים, אך מטרתם לסייע לצוות הטיפול להעריך את הטיפול המתאים עבור הנרשם/ת. מילוי השאלונים נעשה כולו באינטרנט.

  ראיון טלפוני קצר

צוות הטיפול יעבור על  השאלונים, וייצור קשר טלפוני עם מועמדים מתאימים. יתקיים ראיון טלפוני קצר בו ניתן יהיה גם לשאול שאלות בנוגע למחקר ולטיפול.

  ראיון פנים מול פנים במעבדה למחקר ולטיפול בחרדה

לאחר שיחת הטלפון, מועמדים שיימצאו מתאימים ואשר יביעו רצון להשתתף במחקר, יוזמנו לריאיון במעבדה למחקר ולטיפול בחרדה בהר הצופים בירושלים. הריאיון בהר הצופים יערך על ידי דוקטורנטים לפסיכולוגיה קלינית. בסיום הריאיון תינתן תשובה בנוגע להשתתפות במחקר.

הרשמה למחקר