ERiCA

Väntelistan

Registreringen för denna studie är nu stängd men du kan registrera din e-postadress i vår väntelista och vi kommer att kontakta dig via e-post så fort studien startar. Vi tackar för ditt intresse!

Genom att markera "jag samtycker" samtycker du till att din e-postadress lagras på plattformen. Dina personuppgifter lagras krypterat och data kommer endast att behandlas inom studiens ramar och beskådas av projektteamet.
Du har rätt att, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.