0

Känner du dig nedstämd?

Vad bra att du hittat hit. Det är inte ovanligt att känna sig nedstämd, deprimerad eller uppleva att livet är extra tungt. När dessa problem får en stor inverkan på vardagen kan människor behöva psykoterapeutisk hjälp för att må bättre. I INDIGO-studien erbjuder vi just sådan hjälp. Vid Linköpings universitet bedriver vi flera studier på psykoterapi förmedlat via internet som visat på lovande resultat.


Uppdatering: Vi kan tyvärr inte ta emot fler nyanmälningar till studien. Du kan även fortfarande registrera dig på väntelistan genom att klicka på Anmälan. Du får då uppdateringar ifall vi öppnar anmälan igen framöver. För att se liknande studier kan du också besöka webbsidan www.studie.nu.

Behandlingen i INDIGO-studien har tagits fram av forskare och psykologer från Linköpings universitet. Den baseras på en psykologisk metod som heter interpersonell psykoterapi (IPT).

IPT är ett sätt att behandla nedstämdhet som fokuserar på våra mellanmänskliga relationer och som fungerar för många. Vi som arbetar med studien är legitimerade psykologer legitimerade psykoterapeuter, psykologer under utbildning, läkare samt IT-tekniker. Vi har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

 
 

Kort om Indigo

Personlig vägledning

Du som deltar i INDIGO-studien kommer få stöd och vägledning genom behandlingen.

IPT

Du får läsa texter och göra reflektionsövningar som baseras på en psykologisk behandlingsmetod som heter interpersonell psykoterapi (IPT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i Indigo. Detta eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan, under och efter behandling.

10 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på behandlingen som håller på i 10 veckor.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 

Så här går processen till

 
 
 • Frågeformulär online

 • Telefonintervju

 • Lottning

 • Behandling i 10 veckor

 • Frågeformulär & telefonintervju

 •  

Frågeformulär online

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via olika skattnings- och frågeformulär. Det tar ungefär 30 till 45 minuter och du behöver inte göra allt vid samma tillfälle.

Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för en intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du får möjlighet att delta i projektet eller inte.

Lottning

Studiens syfte är att undersöka effekten av internetbehandling. För att kunna göra denna behöver vi någonting att jämföra mot, vilket i det här fallet är en kontrollgrupp som får vänta en period på att få sin behandling. Bedöms du vara lämplig att delta i studien kommer du att lottas till att antingen påbörja behandlingen direkt, eller att få tillgång till behandlingen efter 10 veckor.

Behandling eller väntelista i 10 veckor

Internetbehandlingen sker under 10 veckor och består av att du varje vecka får ta del av texter samt genomföra övningar. Du kan när du vill ställa frågor och få vägledning av en behandlare som följer dig under behandlingens gång.

Lottas du till gruppen som står på väntelista kommer du att få tillgång till behandlingen efter att 10 veckor gått och de avslutande formulären är ifyllda.

Deltagande i INDIGO-studien kräver tid och engagemang. Du kommer få stöd och råd, men vi förväntar oss att du är med och läser texter och genomför övningar. Detta krävs eftersom vi vill att du ska få med dig insikter och lärdomar som är hjälpsamma även efter att studien är avslutad. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med att anmäla dig, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande. Vill du verkligen göra ett försök, då tror vi att INDIGO kommer att hjälpa dig till ett bättre mående och ge dig verktyg som kan hjälpa dig även i framtiden.

Frågeformulär & telefonintervju

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som utvärderar behandlingens resultat. Dessa formulär kommer även att fyllas i 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring. Efter behandlingen kommer du bli uppringd för att boka in en avslutande telefonintervju där vi vill höra hur du har upplevt behandlingen.

 

Vem kan vara med? 

 

Vi söker dig som:

 • Upplever dig nedstämd och deprimerad samt vill ha hjälp att hantera detta.
 • Är över 18 år.
 • Talar och förstår svenska.
 • Har tillgång till internet.
 • Har möjlighet att delta aktivt under 10 veckor.

Är du med i Indigo så kan du inte samtidigt:

 • Genomgå en annan psykologisk behandling eller stödsamtal.
 • Lida av en psykossjukdom, bipolär sjukdom, eller missbruk.
 • Gjort medicinförändringar kopplade till psykisk ohälsa inom de senaste tre månaderna.
 

Om du på grund av dessa kriterier inte har möjlighet att delta i studien, men ändå upplever att du behöver hjälp med dina besvär, rekommenderar vi dig att kontakta din lokala vårdcentral. Du kan också ringa 1177 om du vill få råd kring hur du kan gå vidare. Om det är akut och du har tankar på att skada dig själv eller andra, hör av dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning.

 

Vanliga frågor

 

Här kan du läsa svar om vad som gäller när du är med i Indigo. Vill du veta mer detaljer om själva behandlingsveckorna så kan du läsa under menyfliken Så går det till.
Har du en fråga som inte står med, mejla till indigo@iterapi.se. Vi läser varje vardag!

 

Är jag anonym?

Du kan inte vara anonym för din behandlare då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vad innebär telefonintervjun?

Om INDIGO tycks passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om ditt mående. Vi följer en färdig intervjumall, och alla som vi ringer får svara på exakt samma frågor. Det tar ca 30-60 min.

Vad händer med mina svar?

Vi kommer att presentera hur det gick i studien för andra forskare, men då beskrivs resultaten på gruppnivå, utan att enskilda personer kan identifieras. Man ser alltså inte vilka personer som varit med.

Varför måste vi veta så mycket?

Dina svar hjälper oss mycket i vår forskning att göra Indigo till en ännu bättre behandling för nedstämdhet. Därför är dina svar viktiga, både före, under och efter behandlingen, hur du än mår och oavsett om du tycker behandlingen är bra eller dålig.
De formulär som skickas ut i veckorna under behandlingen kommer också att vara ett verktyg att utgå från i reflektionerna som är en del av behandlingsprogrammet.

Måste jag berätta allt?

Nej. Vi kan inte tvinga dig att svara på frågor eller att säga någonting du inte vill, men vi hoppas att du vågar vara ärlig. Vi kan hjälpa dig bättre då. När det gäller frågorna innan behandlingen så behöver du svara på allt för att kunna vara med i Indigo.

Vad är IPT för behandling?

INDIGO baseras på en psykologisk metod som heter interpersonell psykoterapi (IPT). I IPT arbetar vi utifrån tanken att våra mellanmänskliga kontakter är väldigt viktiga och påverkar hur vi mår. Att förstå vad som sker i dessa relationer (eller avsaknaden av dem) kan hjälpa oss att må bättre. IPT har i många tidigare studier visat sig vara en effektiv behandling för nedstämdhet och depression.

Kan behandlingen vara skadlig?

Vi känner inte till några speciella risker med den psykologiska behandling som du kommer att få. Vi vet att metoden som används hjälper många som är nedstämda att må bättre. Vi vill uppmuntra dig att ta chansen att få hjälp med din situation så du slipper bära allt ensam!

Går det att avbryta?

Ja, det går. Det är helt frivilligt att vara med i INDIGO. Vill du avbryta din anmälan på nätet, sluta fylla i frågeformulären. Vill du avbryta telefonintervjun, säg till. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Om du slutar så vill vi att du berättar att du slutar via INDIGO-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig.

 

Om oss

 
 
 • Anton Käll

 • Psykolog, Projektledare

 • Mer info
 
 • Malin Bäck

 • Psykoterapeut, klinisk handledare

 • Mer info
 
 • Gerhard Andersson

 • Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 • Mer info
 
 • Arvid Lundberg

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Olivia Fahlroth

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Erik Ekeflod

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Nils Viberg

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • George Vlaescu

 • IT-administratör

 • Mer info

 

Anmälan

Så kommer anmälningsprocessen att se ut:

 • 1. Kolla att du uppfyller kraven i "Vem kan vara med?"

 • 2. Registrera dig

 • 3. Svara på frågeformulär. Det tar ca 30-45 min. Du kan pausa och fortsätta senare

 • 4. Vi tittar på dina svar och kontaktar dig

 •  

 

Villkor

 

Texterna här under beskriver regler för att genomföra vår forskning, och hur vi skyddar och använder dina uppgifter.

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultat kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad av att få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla vår forskningsledare Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet.

Personuppgiftslagen och GDPR

Vi samlar in uppgifter om ditt namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Alla resultat har sekretess (är skyddade). Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Linköpings universitet med kontaktperson Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet.

Säkerhet

Du fyller i frågeformulär och går i behandling i Indigo via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Om du känner dig osäker om säkerheten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos t ex ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig.

Slutet kontaktsystem

Till din mejladress kommer vi bara att skicka påminnelser om att skriva med din behandlare och fylla i formulär. Inget annat. Skulle det vara någon mer känslig information, såsom återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på Indigo-sidan för att läsa. Du kan få ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i Indigo, men inte vad det står i meddelandet.

Starkt lösenord

Du loggar in i Indigo med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS.

 

Ikoner är skapade av Freepik, Designmodo, Elegant Themes, Sarfraz Shoukat, Situ Herrera, SimpleIcon, Icons8 från www.flaticon.com