0

Välkommen till INSERT-projektet!

Tack för att du visar intresse för forskningsprojektet INSERT!

Väntan på njurtransplantation från avliden donator är ofta lång. Det är vanligt att personer som väntar på njurtransplantation upplever väntetiden och den behandling de behöver under tiden som påfrestande. Många känner sig osäkra, oroliga och kanske nedstämda. INSERT-projektet syftar till att utveckla och designa ett internetbaserat stöd- och utbildningsprogram särskilt riktat till personer som väntar på njurtransplantation från avliden donator. (INSERT = INternet Support and Education for patients awaiting Renal Transplantation from deceased donors).  

Vid utvecklingen av ett sådant program är erfarenheter och kunskaper från olika specialister inom området njurtransplantation viktiga. Därför deltog personer med olika erfarenheter; personer som har njurtransplanterats, deras närstående och vårdpersonal med olika kompetens, i vår senaste studie där vi vidareutvecklade vår program-prototyp. Den studien är nu avslutad.

Vi förbereder nu nästa studie, där det nyutvecklade stöd- och utbildningsprogrammet ska testas.

Tack för ditt intresse!