Registrering

Välkommen att delta i INSERT-studien!

Denna studie är en del av ett forskningsprojekt vid Linköpings Universitet, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst om du så önskar. Din ordinarie vård och behandling påverkas inte av ditt deltagande i studien. Informationen du lämnar behandlas konfidentiellt. Det innebär att enskilda deltagare inte kan identifieras i de sammanställningar och presentationer som kommer att göras. Alla data som insamlas kommer att analyseras och sparas på Institutionen Hälsa, medicin och vård vid Linköpings Universitet i 10 år.

Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1 (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (gäller uppgifter som kan koppla dig till studiekoden).

Jag samtycker till deltagande i studien samt att den information och personuppgifter jag lämnat i detta formulär hanteras enligt ovan och jag anger min e-postadress för att delta i studien:

(Krävs endast om du väljer att använda en e-postadress)