0 Med-Stres

Rejestracja

Chcesz dołączyć do programu Med-Stres? Odpowiedz na poniższe pytania.

 • Czy jesteś osobą pełnoletnią?

   

 • Czy wykonujesz jeden z zawodów medycznych?

   

 • Czy będziesz dysponować komputerem/tabletem z dostępem do Internetu w czasie trwania programu?

   

Dziękujemy za zainteresowanie programem Med-Stres. Przypominamy, że program przeznaczony jest dla określonej grupy odbiorców. W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu drogą mailową: medstres@swps.edu.pl.

Bez względu na zawód, jaki wykonujesz, jeśli doświadczasz negatywnych skutków stresu w pracy, a Twoje samopoczucie znacząco pogorszyło się w ostatnim czasie, doświadczasz silnie negatywnych uczuć lub przedłużającego się stanu dyskomfortu, prosimy o rozważenie skorzystania z porady specjalisty. Listę rekomendowanych specjalistów znajdziesz m. in. na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej: www.pttpb.pl oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: www.ptp.org.pl.

Wróć do strony głównej »

Warunki uczestnictwa i zgoda na udział w programie

Dziękujmy za zainteresowanie programem Med-Stres. Przed dokonaniem rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z Informacją dla Uczestnika Programu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu, zapraszamy do kontaktu na adres medstres@swps.edu.pl.

Zapoznaj się z poniższymi warunkami. Zgoda z każdym punktem jest konieczna, aby przystąpić do programu. Dane wrażliwe podlegają kodowaniu uniemożliwiającemu osobom postronnym połączenie ich z poszczególnymi użytkownikami.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych uczestników programu jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03 – 815) Warszawa.
 2. Dane osobowe w postaci adresu e-mail i danych o stanie zdrowia uczestnika programu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) do momentu otrzymania od niego ostatniego kwestionariusza badawczego, a następnie zostaną one poddane procesowi anonimizacji, po którym niemożliwym będzie powiązanie jego osoby z danymi badawczymi.
 3. W czasie trwania etapu zbierania od uczestników danych badawczych, dane o stanie zdrowia będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom (szyfrowaniu), tak aby uniemożliwić osobom postronnym przypisanie ich poszczególnym uczestnikom.
 4. Odbiorcami danych osobowych będzie dostawca platformy internetowej ITERAPI służącej wyłącznie realizacji interwencji psychologicznych oraz badań z wykorzystaniem Internetu.
 5. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach naukowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w innych celach.

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/am się z Informacją dla Uczestnika Programu (wersja 01/2018, z dnia 01.07.2018 roku).
 2. Spełniam warunki udziału w programie: mam ukończone 18 lat, wykonuję zawód medyczny i będę dysponować komputerem, tabletem lub smartfonem z dostępem do Internetu w trakcie trwania programu.
 3. Rozumiem, czego dotyczy program Med-Stres oraz że uczestnicząc w nim biorę również udział w badaniu skuteczności jego wariantów.
 4. Rozumiem, że mój udział w programie jest dobrowolny, a odmowa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. W każdej chwili mogę zrezygnować z udziału nie podając powodów lub wycofać swoją zgodę na udział. Aby to zrobić mogę wysłać wiadomość o treści „Rezygnacja” na adres: medstres@swps.edu.pl, używając wyłącznie mojego indywidualnego numeru uczestnika programu.
 5. Rozumiem, że na każdym etapie programu, a także po jego zakończeniu mam prawo do usunięcia wszystkich swoich danych. Aby to zrobić mogę wysłać wiadomość o treści „Usunięcie danych” na adres medstres@swps.edu.pl, używając wyłącznie mojego indywidualnego numeru uczestnika programu.
 6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Rozumiem, że integralną częścią programu jest wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zgadzam się na ich wypełnienie.
 8. Rozumiem, że program jest poufny i nie będę podawać żadnych danych identyfikacyjnych, poza adresem e-mail. Zgadzam się na przekazanie mojego adresu e-mail wyłącznie do komunikacji ze mną w związku z moim udziałem w programie. Rozumiem, że moje dane kontaktowe nie zostaną wykorzystane do innych celów.

Z własnej i nieprzymuszonej woli zgadzam się uczestniczyć w programie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu realizacji udziału w programie noszącego nazwę: „Med-Stres” moich danych osobowych, w postaci adresu e-mail, jak również danych wrażliwych (o stanie zdrowia) w rozumieniu art. 9 RODO zebranych w trakcie trwania programu, wyłącznie w celach naukowych.

Możesz dla własnego komfortu wydrukować Informację dla Uczestnika Programu oraz kopię tej strony i zachować je w wersji papierowej.

Aby dokonać rejestracji pozostaw swój adres e-mail poniżej. Adres ten zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji w związku z Twoim udziałem w programie. Na wskazany adres otrzymasz indywidualne dane logowania do programu.