0

Har du problem med låg självkänsla?

Vår forskningsgrupp genomför nu en studie av psykologisk behandling via internet för unga vuxna som har problem med låg självkänsla. Unga med låg självkänsla kan också lida av andra svårigheter såsom oro, ångest och nedstämdhet vilket också kommer behandlas i vår studie. Det har länge pågått forskning kring behandling via internet och det har visat sig fungera väl, särskilt om deltagaren får stöd av en behandlare. Om du känner att du ofta mår dåligt och lider av låg självkänsla kan den här studien vara något för dig.


Uppdatering: Vi kan tyvärr inte ta emot fler nyanmälningar till studien. Du kan fortfarande registrera dig på väntelistan genom att klicka på Anmälan. Du får då uppdateringar ifall vi öppnar anmälan igen framöver. För att se liknande studier kan du också besöka webbsidan www.studie.nu.

Behandlingen SIYA har tagits fram av forskare och psykologer från Linköpings universitet. Den baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT).
Forskningshuvudman är Linköpings Universitet. Vi som arbetar med SIYA-studien är legitimerade psykologer, psykologer under utbildning, legitimerade psykoterapeuter, läkare samt IT-tekniker. Vi har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
 

 
 

Kort om SIYA

Personlig vägledning

Du som deltar i SIYA-studien kommer få stöd och vägledning genom behandlingen.

KBT

Du får läsa texter och göra övningar som baseras på en psykologisk behandlingsmetod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i SIYA, eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan och efter behandling.

7 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på behandlingen som håller på i 7 veckor.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 

Så här går processen till

 
 
 • Frågeformulär online

 • Telefonintervju

 • Lottning

 • Behandling i 7 veckor

 • Frågeformulär & telefonintervju

 •  

Frågeformulär online

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via olika skattnings- och frågeformulär. Det tar ungefär 30 till 45 minuter och du behöver inte göra allt vid samma tillfälle.

Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för en intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du får möjlighet att delta i projektet eller inte.

Lottning

Ett av studiens syften är att undersöka huruvida internetförmedlad KBT kan förbättra självkänsla och därför kommer du lottas till att antingen få påbörja den sju veckor långa behandlingen direkt eller efter sju veckor. Om du lottas till att vänta på behandling kommer vi att be dig att svara på frågor om ditt mående under tiden som du väntar.

Behandling i 7 veckor

I KBT-internetbehandling så har du kontakt med en behandlare via hemsidan. På hemsidan får du läsa texter om självkänsla och göra övningar som kan hjälpa dig att må bättre. Du kommer antingen att lottas till att få behandling direkt eller så hamnar du på väntelista och får vänta ett tag innan behandlingen sätter igång. Oavsett om du får behandlingen direkt eller väntar kommer behandlingen att ta 7 veckor. Du kommer få veckovis återkoppling och kommer kunna ställa frågor och efterfråga vägledning när du vill, med svar under hela veckan på kontorstider med undantag för helger. Din behandlare kommer vara en psykologkandidat som läser sista terminen på psykologprogrammet. Din behandlare får handledning av en erfaren psykolog. Deltagande i SIYA-studien kräver tid och engagemang. Du kommer få stöd och råd, men vi förväntar oss att du är med och läser texter och gör övningar. Detta krävs eftersom vi vill att du ska lära dig strategier och tekniker som är användbara även efter SIYA.

Frågeformulär & telefonintervju

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som utvärderar behandlingens resultat. Efter behandlingen kommer du bli uppringd för att boka in en avslutande telefonintervju där vi vill höra hur du har upplevt behandlingen.

 

Vem kan vara med? 

 

Vi söker dig som:

 • Upplever låg självkänsla.
 • Är 18-25 år.
 • Har tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta med internet.
 • Har möjlighet att delta aktivt under 7 veckors tid.
 • Talar och förstår svenska.

Är du med i SIYA så kan du inte samtidigt:

 • Genomgå en annan psykologisk behandling eller stödsamtal.
 • Lida av en psykossjukdom, bipolär sjukdom, eller missbruk.
 • Gjort medicinförändringar kopplade till psykisk ohälsa inom de senaste tre månaderna.
 

Om du på grund av dessa kriterier inte har möjlighet att delta i studien, men ändå upplever att du behöver hjälp med dina besvär, rekommenderar vi dig att kontakta din lokala vårdcentral. Du kan också ringa 1177 om du vill få råd kring hur du kan gå vidare. Om det är akut och du har tankar på att skada dig själv eller andra uppmanar vi dig att höra av dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning.

 

Vanliga frågor

 

Här kan du läsa svar om vad som gäller när du är med i SIYA. Vill du veta mer detaljer om själva behandlingsveckorna så kan du läsa under menyfliken Så går det till.
Har du en fråga som inte står med, mejla till siya@iterapi.se. Vi läser varje vardag!

 

Är jag anonym?

Du kan inte vara anonym för din behandlare då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vad innebär telefonintervjun?

Verkar SIYA passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären, så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om ditt mående. Vi följer en färdig text, och alla som vi ringer får svara på exakt samma frågor. Det tar ca 30-40 min.

Vad händer med mina svar?

Vi kommer att presentera hur det gick i studien för andra forskare, men då beskriver vi med statistik. Man ser alltså inte vilka personer som varit med.

Vad är KBT-behandling?

Vår behandling baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT gör man flera saker:

 1. Vi arbetar med dina tankar och dina känslor och vad du tror om dig själv. Tankar och känslor påverkar vårt mående mycket. Vi vill hjälpa dig att se situationer och upplevelser på ett sätt som hjälper dig att må bättre.
 2. I behandlingen arbetar vi också med dina beteenden. Forskning visar att beteenden (alltså det en person gör) påverkar mycket hur man mår. Vi kommer hjälpa dig se vad som får dig att må bättre och sämre.

Varför ställer ni så många frågor innan, under och efter behandlingen?

Eftersom detta är ett forskningsprojekt så måste vi undersöka hur bra vår KBT-behandling fungerar. För att veta om du har blivit hjälpt så ställer vi frågor innan, under tiden, och efter behandlingen. Frågorna är alltså viktiga att besvara.

Innan behandling: Första gången du svarar på frågor är när du anmäler dig. Vi tittar på de svar du gett. Verkar behandlingen passa dig, så kommer vi också ringa dig. Först ringer vi och frågar vilken tid du kan svara på frågor i telefon. Sedan ringer vi tillbaka den tiden som går bra för dig. I telefonintervjun ställer vi fler frågor om hur du mår. Den som intervjuar dig är van vid alla typer av svar och du behöver inte vara orolig för att dina svar är fel eller konstiga. Telefonsamtalet tar ca 30-40 minuter. Efter att telefonintervjun är klar kommer vi höra av oss och berätta om du kan vara med i studien. Det kan ta en eller flera veckor att få svar, men vi skyndar oss. Kommer du inte med så berättar vi var du kan vända dig för att få annan behandling. Det kan vara så att du har problem som behöver mer eller annorlunda behandling än den här behandlingen kan ge dig.

Frågor under behandling: Du kommer att någon gång under behandlingen få fylla i hur du mår.

Frågor direkt efter behandling: Efter behandlingen kommer du bli uppringd för att boka in en avslutande telefonintervju likt den som gjordes innan behandlingen. Dessutom kommer du få ta ställning till om du vill ställa upp på en uppföljande intervju om hur du har upplevt behandlingen. Den telefonintervjun tar ca 20-30 minuter och kommer att spelas in.

Måste jag berätta allt?

Nej. Vi kan inte tvinga dig att svara på frågor eller att säga någonting du inte vill, men vi hoppas att du vågar vara ärlig. Vi kan hjälpa dig bättre då. När det gäller frågorna innan behandlingen så behöver du svara på allt för att kunna vara med i SIYA.

Vad händer med mina svar på frågorna som ni ställer?

Dina svar hjälper oss att ändra i behandlingen så att den blir bättre. Dina svar är jätteviktiga – även om du tyckte behandlingen var dålig. Vi blir inte arga eller ledsna av dina svar. Det viktigaste för oss är att du så ärligt som möjligt berättar hur du mår och vad du tycker.

Om stora problem dyker upp under behandlingen

Under behandlingen kan du skicka ett meddelande till en behandlare om något problem dyker upp. Du kommer att få svar inom ett dygn. Om du är i kris, till exempel om du får en stark känsla av att inte orka leva mer, då ska du också ringa oss. Du ska då ringa forskningsledaren. Det kan vara så att du har problem som behöver mer behandling än den här behandlingen kan ge dig. Har du exempelvis väldigt svår depression, psykos eller om du tar droger så kommer vi att uppmana dig att söka läkarkontakt där du bor, så att du får bästa möjliga hjälp.

Finns det risker?

Vi känner inte till några speciella risker med den behandlingen som du kommer att få. KBT är en välanvänd metod som fungerar för många olika sorters problem. Behandlingen kan ge förändringar i ditt liv som kan få dig att må bättre.

Går det att avbryta?

Ja, det går. Det är helt frivilligt att vara med i SIYA. Vill du avbryta din anmälan på nätet så kan du bara sluta fylla i frågorna. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Om du slutar så måste du berätta att du slutar via SIYA-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor

 

Om oss

 
 
 • Gerhard Andersson

 • Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
  Projektledare

 • Mer info
 
 • Matilda Berg

 • Leg. psykolog
  Klinisk handledare

 • Mer info
 
 • Kristin Fält

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Malin Karlsson

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Valeryia Kudrautsava

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Jessica Käll

 • Psykologkandidat, behandlare

 • Mer info
 
 • Mikael Ludvigsson

 • Specialistläkare

 • Mer info
 
 • George Vlaescu

 • IT-administratör

 • Mer info

 

Anmälan

Så kommer anmälningsprocessen att se ut:

 • 1. Kolla att du uppfyller kraven i "Vem kan vara med?"

 • 2. Registrera dig

 • 3. Svara på frågeformulär. Det tar ca 30-45 min. Du kan pausa och fortsätta senare

 • 4. Vi tittar på dina svar och kontaktar dig

 •  

Öppna registreringen

 

Villkor

 

Texterna här under beskriver regler för att genomföra vår forskning, och hur vi skyddar och använder dina uppgifter.

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultat kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad av att få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla vår forskningsledare Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet.

Personliga uppgifter är skyddade

Vår internetbehandling är krypterad, dina uppgifter är skyddade. Du kommer att få ett användarnamn att använda dig av under behandlingen. Din behandlare kommer att veta vad du heter, men ditt användarnamn består av bokstäver och siffor så att ditt riktiga namn inte ska synas.

Personuppgiftslagen och GDPR

Dina uppgifter används inte av någon annan än oss. Dina uppgifter är skyddade enligt svensk lag. Ingen annan än vi vet att du har deltagit i studien eller ser hur just du svarat på frågor. Vi kommer att presentera hur det gick i studien för forskare, men då beskriver vi dina uppgifter med statistik. Det kommer inte gå att se vilka personer som varit med. Utdrag ur kommunikation mellan dig och din behandlare kan komma att sparas i avkodat format och användas i forskning. Avkodat betyder att vi alltid tar bort namn och personliga uppgifter i texten. Dina svar kan alltså inte spåras. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Du kan få en sammanställning av studiens resultat när den är avslutad om du vill. Har du några frågor så kan du höra av dig via e-post till projektledaren. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt till att inge klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Linköpings universitet med kontaktperson Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet

Säkerhet

Du fyller i frågeformulär och går i behandling i SIYA via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Om du känner dig osäker om säkerheten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos t ex ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig.

Slutet kontaktsystem

Till din mejladress kommer vi bara att skicka påminnelser om att skriva med din behandlare och fylla i formulär. Inget annat. Skulle det vara någon mer känslig information, såsom återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på SIYA-sidan för att läsa. Du kan få ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i SIYA, men inte vad det står i meddelandet.

Starkt lösenord

Du loggar in i SIYA med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS

 

Ikoner är skapade av Freepik, Designmodo, Elegant Themes, Sarfraz Shoukat, Situ Herrera, SimpleIcon, Icons8 från www.flaticon.com