0

Slaugau artimą

Čia teikiama nemokama psichologinė pagalba asmenims, slaugantiems savo artimuosius

Programos kūrėjai

Ieva Biliūnaitė

Ieva Biliūnaitė yra klinikinė psichologė ir doktorantė Švedijos Linköping universitete. Ji tyrinėja asmenų, slaugančių savo artimuosius, psichologinę savijautą ir būdus jai pagerinti. Ji turi patirties dirbant su asmenimis, patiriančiais psichikos sveikatos sutrikimų, bei vykdant mokslinius tyrimus.

Prof. Gerhard Andersson

Gerhard Andersson yra Švedijos Linköping ir Karolinska universitetų profesorius. Jis yra klinikinis psichologas ir psichoterapeutas; taip pat – savigalbos internetu pradininkas. Kaip tyrimų vadovas daugiau nei 10 metų bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis ir tyrėjais; tarp jų – ir Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro tyrėjais.

Prof. Evaldas Kazlauskas

Evaldas Kazlauskas yra Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos profesorius ir Psichotraumatologijos centro vadovas. Jis gilinasi ir atlieka įvairių stresinių ir trauminių patirčių bei stresinių sutrikimų psichologinius tyrimus, aktyviai bendradarbiauja su užsienio psichotraumų tyrimų mokslo centrais.

Prof. Robbert Sanderman

Robbert Sanderman yra Nyderlandų Groningen universiteto Medicinos sveikatos centro Sveikatos psichologijos katedros vedėjas, Twente universiteto Psichologijos, sveikatos ir technologijų katedros narys. Jo interesų sritis – elektroninių sveikatos paslaugų taikymas asmenims, kuriems yra diagnozuota lėtinė somatinė liga.

George Vlaescu 

George Vlaescu yra Linköping universiteto informacinių technologijų specialistas. Jis turi ilgametę patirtį programų kūrimo ir administravimo srityje; yra atsakingas už technines programos dalis.