Mobilvänlig version Kontaktperson: Per Carlbring

Psykologisk behandling

Här kan du anmäla ditt intresse till ett antal behandlingsstudier som just nu pågår eller snart ska startas upp vid institutionerna för psykologi (eller motsvarande) vid Linköpings Universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Örebro universitet, Lunds universitet samt vid Karolinska Institutet.

Samtliga forskningsprojekt är etikgranskade och deltagande är alltid kostnadsbefriat.

Dela |

Antagning just nu

  • Internetbaserad terapi för farsi/dari-och arabisktalande ungdomar
    Nu är det möjligt för ungdomar att anmäla sig till vårt nystartade forskningsprojekt där farsi/dari-och arabisktalande ungdomar mellan 15-26 med lätt till medelsvåra psykologiska svårigheter kan få tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Deltagarna kan få hjälp med en eller flera svårigheter. All information finns på tre språk på startsidan för projektet. Ungdomarna behöver själva anmäla sig. Dela gärna. Läs mer och anmäl dig!
  • Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse?
    Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag? Vi söker personer 18-65 år som lider av post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/ Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen. Läs mer och anmäl dig här!
  • Bulimi och hetsätningsproblematik?
    Behandlingen riktar sig till vuxna med bulimi och hetsätningsproblematik och grundar sig på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E). Läs mer och anmäl dig här!

Kommande studier

Vilken studie vill du anmäla intresse för? Välj den som passar dig, och ange din e-postadress nedan!


Är du rädd för att bli iakttagen och negativt bedömd av andra? Undviker du sociala situationer på grund av oro? STePS söker just nu vuxna (från 18 år) som med start i slutet av augusti vill delta i en studie där vi utvärderar en åtta veckor lång internetbaserad psykologisk behandling. Det kostar inget att delta och du kan bo var som helst i Sverige.
Anmäl intresse: 

Det är inte ovanligt att känna nedstämdhet, oro eller ensamhet. Det är även vanligt förekommande att känna stress och ha sömnproblem. I samband med spridningen av covid-19 (coronaviruset) kan livet kännas extra tufft. När problemen påverkar ens vardag kan psykoterapeutisk hjälp behövas. Vid Linköpings universitet bedrivs idag flera studier på psykoterapi förmedlat via internet, med lovande resultat. Läs mer här!
Anmäl intresse: 

Vår forskningsgrupp genomför nu en studie av psykologisk behandling via internet för unga personer som har problem med låg självkänsla. Unga med låg självkänsla kan också lida av andra svårigheter såsom oro, ångest och nedstämdhet vilket också kommer behandlas i vår studie. Det har länge pågått forskning kring behandling via internet och det har visat sig fungera väl, särskilt om deltagaren får stöd av en behandlare. Om du känner att du ofta mår dåligt och lider av låg självkänsla kan den här studien vara något för dig. Läs mer här!
Anmäl intresse: 

Tar du på dig mer än du orkar? Tar det emot att reklamera en vara eller tjänst? Känner du dig stressad och utarbetad? Självhävdelse kan vara mer eller mindre konstruktiv, aggressiv eller passiv. I träningsprogrammet Respekt i kvadrat får du under 8 veckor identifiera tankar och känslor som hindrar dig att agera konstruktivt och finna alternativa, hjälpsamma beteenden – liksom stöttning när du tränar på dem i ditt eget liv. Hävda dig själv konstruktivt – med full respekt för både dig själv och andra! Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Tenderar du att vara självkritisk oavsett hur väl du presterar? Har du en stark rädsla för att göra fel? Undviker du situationer på grund av en rädsla för att misslyckas? Är du orolig för hur andra människor kommer att bedöma din prestation? Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Kom till Stockholms universitet vid 1 tillfälle och få behandling mot hundfobi med hjälp av virtual reality. Studien kallas 'Lucid Universal Digital Dog Exposure' (Ludde) och innebär att du spelar ett behandlingsspel under ca 1 timme.
Anmäl intresse: 

Upplever du att du inte har någon att vända dig till i din vardag? Lider du till följd av din ensamhet och önskar få hjälp att minska den? Är svaret på några av dessa frågor ja kan du ansöka om deltagande i en studie gällande internetbaserad psykologisk behandling mot ensamhet. Läs mer och anmäl dig här!
Anmäl intresse: 

Upplever du svårigheter med att hantera din ilska och önskar du få verktyg för att hantera din ilska på ett bättre sätt? Linköpings universitet tillsammans med Karolinska Institutet söker deltagare till ett forskningsprojekt där vi vill undersöka effekterna av olika typer av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Du behöver vara minst 18 år. Deltagandet är kostnadsfritt. Programmet sker helt via internet. Läs mer här!
Anmäl intresse: 

Önskar du och din partner att ni hade bättre kontakt med varandra? Grälar ni ibland och upplever att det kan vara svårt att komma överens? Har ni börjat glida ifrån varandra eller har svårt att acceptera varandras olikheter? Så gott som alla relationer innehåller svårigheter och utmaningar som i perioder kan påverka både livskvalitet och tillfredsställelse i relationen. Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Vi söker dig som är genuint rädd att tala inför folk och upplever att denna rädsla antingen präglar ditt liv och/eller att du har fått svårigheter med studier, arbete eller fritidsintressen på grund av rädslan. Behandlingen sker med VIRTUAL REALITY (VR-glasögon) vid Stockholms universitet vid 1 tillfälle. Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Har du spindelfobi? I så fall kan du vara med i en studie som lottar deltagarna till antingen virtual reality behandling eller traditionell KBT. Senaste studien startade i september 2015. Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Vi är en forskargrupp vid Stockholms universitet som nu letar efter personer som brottas med social fobi och som vill testa en ny smartphone applikation. Appen kombinerar artificiell intelligens, kognitiv beteendeterapi och gamification. Appen skräddarsyr personliga utmaningar utifrån tre kriterier: dina personliga mål, hur du svarat på frågor och hur tidigare utmaningar fungerat. Den har också en social komponent som möjliggör - för de som vill - att anonymt inom appen dela med sig av sina tankar inför, under och efter olika utmaningar. Något som gör appen ännu mer levande är att man också kan välja att få feedback inom appen. Så här såg den senaste studien ut: www.mobilkbt.se
Anmäl intresse: 

Vill du ha behandling mot social fobi men har ingen iPhone? Ingen fara - det kommer nya studier. Anmäl dig här så skickar vi ett mejl när det är dags för nästa behandlingsstudie.
Anmäl intresse: 

Känner du dig nedstämd? Känner du att du har tappat lusten att göra sådant som tidigare kändes meningsfullt? Nu startar ett stort forskningsprojekt där all behandling sker via internet. Inga resor eller kostnader. Läs mer och anmäl dig här!
Anmäl intresse: 

Att må dåligt efter att ha levt i en våldsam relation är ingen ovanlighet och man kan reagera på många olika sätt. Kanske känner du dig orolig och på din vakt, har mardrömmar och svårt att slappna av, eller så känner du dig kanske ledsen och tycker att det mesta är tråkigt. Nu har du som vill få hjälp att må bättre möjligheten att anmäla dig till en kostnadsfri och internetbaserad behandlingsstudie som kommer att pågå under 8 veckors tid och anpassas efter dina individuella behov.
Anmäl intresse: 

Har du någonsin haft en panikattack när du plötsligt känt stark rädsla eller ångest eller plötsligt fått en massa kroppsliga symtom? Eller upplever du starkt obehag när du talar inför en grupp eller hamnar i fokus för uppmärksamheten? Känner du dig blyg eller begränsad i sociala situationer? Testa vår internetbehandling i kombination med en smartphone-app. Inga resor eller kostnader. Se vetenskaplig artikel på vår första studie.
Anmäl intresse: 

Har du svårt att hantera din ångest? Vill du kostnadsfritt delta i ett forskningsprojekt som erbjuder ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram? Behandlingen bygger på vetenskapsbaserade mindfulnessbehandlingar. Inga resor krävs. Se vetenskaplig artikel på vår första studie.
Anmäl intresse: 

Linköpings universitet söker deltagare till ett forskningsprojekt där vi vill undersöka effekterna av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) på stress, utmattning och återgång i arbete. Du behöver vara minst 18 år, ha en anställning och vara sjukskriven (hel- eller deltid). Deltagandet är kostnadsfritt. Programmet sker helt via internet. Läs mer och anmäl dig här.
Anmäl intresse: 

Tenderar du att vara självkritisk oavsett prestation? Är du rädd för att göra misstag eller för att inte lyckas med det du tar dig för? Skjuter du upp saker, undviker situationer eller ägnar dig åt kontrollerande beteenden med rädsla för att inte leva upp till dina förväntningar på dig själv? Upplever du att du lider av perfektionism och att detta ställer till det för dig i din vardag? Om svaret på någon av dessa frågor är ja kan du ansöka om deltagande i en studie gällande internetbaserad psykologisk behandling för perfektionism. Läs mer och anmäl dig!
Anmäl intresse: 

Behandlingsstudien NOVA erbjuder unga vuxna (18-25 år) som lider av oro/ångest individanpassad behandling via internet. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och är kostnadsfri. Läs mer och anmäl dig!
Anmäl intresse: 

Vid Karolinska Institutet genomförs just nu en studie där vi testar Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för personer med överdriven oro och ältande Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Nästan 300 000 personer i Sverige har fibromyalgi, ett smärtsyndrom som kan orsaka mycket besvär. I denna studie så kommer vi att testa Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för personer som lider av sin fibromyalgi. Du måste vara minst 18 år, ha fått diagnosen fibromyalgi av en läkare och folkbokförd i Sverige för att få delta. Behandlingen är 10 veckor lång och sköts helt via dator. Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Vi söker dig som är genuint rädd att tala inför folk och upplever att denna rädsla antingen präglar ditt liv och/eller att du har fått svårigheter med studier, arbete eller fritidsintressen på grund av rädslan. Behandlingen sker med VIRTUAL REALITY (VR-glasögon) vid Stockholms universitet vid 1 tillfälle. Därefter har du möjlighet att få internetbehandling. Så här såg den senaste studien ut.
Anmäl intresse: 

Kan du tänka dig att komma till Stockholm för en 1-sessionsbehandling? Med hjälp av virtual reality kommer du att få genomgå ett datorträningsprogram i upp till 2 timmar. Behandlingen sker på Psykologiska insitutionen. Läs mer och anmäl dig nu!
Anmäl intresse: 

Vill personen inte söka hjälp? Vill du ha kvar relationen till spelaren och samtidigt göra något åt situationen? Läs mer och anmäl dig!
Anmäl intresse: 

Karolinska institutet i samarbete med Ersta Sjukhus påbörjar nu en studie som undersöker effekten av internet-förmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för typ 1 diabetes. KBT vid diabetes har visat sig ha effekt på blodsockernivå och livskvalitet men har aldrig förmedlats via internet. Behandlingen pågår under 8 veckor.
Anmäl intresse: 

Du som har problem med oro eller ångest erbjuds nu möjligheten att anmäla intresse för att delta i en behandlingsstudie på internet. Studien är en vidareutveckling av tidigare studier för oro och ångest som gjorts vid Linköpings universitet med goda resultat. Läs mer här!
Anmäl intresse: 

Du som har problem med nedstämdhet eller depression erbjuds nu möjligheten att anmäla intresse för att delta i en behandlingsstudie förmedlat via internet, vid Linköpings universitet. Det kostar ingenting och du kan bo vart som helst. Läs mer och anmäl dig!
Anmäl intresse: 

OBS!

En intresseanmälan betyder inte automatiskt att du kommer att få behandling. Om du är i akut behov av behandling kontakta då Sjukvårdsrådgivningen (tfn 1177) och den Nationella hjälplinjen (020-22 00 60).

Andra resurser är jourhavande kompis (020-222 444), jourhavande medmänniska (020-22 00 06) och jourhavande präst (08-702 15 80).

Fundera även på om individuell Kognitiv beteendeterapi kanske skulle kunna vara något för dig.

Klicka här för att se en lista på KBT-terapeuter i Sverige.

Avanmälan

Här kan du avanmäla dig från de studier du har registrerat dig till. Mata in din e-postadress för att få ett mail med instruktioner för avregistrering.

Om cookies

Den här webbplatsen med tillhörande sidor använder sessionscookies. En sessionscookie är en temporär textfil som sparas i din dator medan din webbläsare är igång. Vissa webbläsare kan spara sessionscokies till nästa gång du öppnar webbläsaren. Våra sessionscookies används för att hantera registreringsformuläret och innehåller ingen personlig information.

Du kan själv göra inställningar i din webbläsare för hur cookies ska hanteras och tillåtas. Du kan också genom webbläsarens inställningar radera hämtade cookies.

För mer information hänvisar vi till PTS och din webbläsares Hjälp-filer.

Läs mer om cookies/kakor på PTS webbplats.