PAPE studien

Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse? Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag?

Vi söker personer i åldrarna 18 till 65 år som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen. 

Alla som deltar får åtta veckors internetbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (iKBT). Deltagarna lottas dessutom till aktivt läkemedel eller placebo. Du gör din KBT-behandling online.

Därutöver ingår totalt sju besök vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid dessa får du ut läkemedel, genomgår symtomskattningar och kontrolleras för ev. biverkningar. Vid ett av besöken får du genomgå undersökning i magnetkamera i ca 30 min, och vid två andra besök laboratorietester där vi tejpar fast elektroder i ditt ansikte och på din kropp för att mäta känsloreaktioner medan du utför enklare dator- baserade uppgifter.

Ansvarig för studien är: Professor Markus Heilig 

Studien sker i samarbete med Leah Mayo och Gerhard Andersson.

För mer information om studien kontakta
Åsa Axén, telefon: 013-28 29 47, e-mail: asa.axen@liu.se

UPPDATERING: Vi har i nuläget inte möjlighet att ta emot fler anmälningar till studien. För att se liknande studier kan du besöka webbsidan www.studie.nu