SEBS

Registrering

Genom att ange min e-postadress och markera "jag samtycker" samtycker jag till följande:

  • Jag intygar att jag tagit del av informationen om studien såsom den beskrivs i deltagarinformationen på denna länken. Om jag har några ytterligare frågor kan jag kontakta sebs@iterapi.se.
  • Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att uppge orsak. Jag kontaktar i så fall sebs@iterapi.se.
  • Jag förstår att jag när som helst kan kontakta studiens ansvariga med frågor och synpunkter.
  • Jag förstår att den data som samlas in krypteras och kommer analyseras och presenteras som forskningsmaterial. All data kommer hanteras konfidentiellt och presenteras i pseudonymiserad form. Endast personer med tillstånd av forskningsansvarige kommer ha tillgång till data.
  • Jag intygar att jag är 18 år eller äldre och att den information jag lämnar är sanningsenlig och korrekt så vitt jag kan bedöma.
  • Jag förstår att mina kontaktuppgifter sparas och att de endast hanteras av de som arbetar med studien.
  • Jag förstår att jag har rätt att, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till studieansvarige, få besked om vilka personuppgifter om mig som samlats in och hur de behandlas. Jag har också rätt att begära rättelse i mina personuppgifter.
  • Jag intygar att jag informerat min verksamhetschef (eller motsvarande) om mitt deltagande i studien och fått dennes godkännande.

(Krävs endast om du väljer att använda en e-postadress)